Afdelingen Materieellogistiek Commando Land

Het Materieellogistiek Commando Land wordt gevormd door de pijlers techniek, logistiek en kennis. Deze komen terug in de onderverdeling van 4 eenheden.

300 Materieellogistieke Compagnie

300 Materieellogistieke Compagnie voert periodiek onderhoud en (grotere) reparaties uit. Aan wiel- en rupsvoertuigen, wapens en verbindingsmiddelen. Dit doet de compagnie verspreid over ruim 20 locaties in Nederland. Ook leent de compagnie wielvoertuigen uit aan eenheden voor opleiding en training. En is het verantwoordelijk voor de munitie.

De compagnie bestaat uit 3 materieellogistieke pelotons en 1 munitiepeloton.

300 Materieellogistieke Compagnie bestaat vooral uit niet-militaire monteurs. Daardoor kan het onderhoud altijd doorgaan. Burgermonteurs hoeven namelijk niet te oefenen en worden niet uitgezonden. Zij kunnen al hun werkuren besteden aan het onderhouden van materieel.

Werkplaats van het Materieellogistiek Commando Land, hier kan ingewikkeld onderhoud aan landsystemen worden verricht.

Werkplaats van het Materieellogistiek Commando Land.

Afdeling Techniek

Afdeling Techniek verricht hersteltaken waarvoor specialistische kennis en geavanceerde apparatuur nodig is. Dat gebeurt vanuit een werkplaats centraal in Nederland.

De afdeling ontwerpt en ontwikkelt aanpassingen aan landsystemen en bouwt hiervan prototypen. Ook is ze expert in het onderzoeken en testen van materieel. De afdeling staat gebruikers van nieuwe of aangepaste (wapen)systemen bij met kennis en advies.

Afdeling Logistiek

De Afdeling Logistiek bevoorraadt  gebruikers van landsystemen met artikelen en reservedelen. Ook Afdeling Techniek en 300 Materieellogistieke Compagnie ontvangen hun reservedelen van Afdeling Logistiek. De afdeling levert in Nederland en daarbuiten, in vredestijd en tijdens missies.

Systemen & Analyse

De afdeling Systemen & Analyse verzamelt en ontwikkelt kennis over (wapen)systemen. Het voert analyses uit om inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige prestaties en kosten van landsystemen. De afdeling geeft advies over gebruik en onderhoud van materieel op basis van kennis over ingezette voertuigen.

Daarnaast is de afdeling Systemen & Analyse verantwoordelijk voor het aanschaffen, instandhouden en afstoten van alle zogenoemde categorie-systemen. Dat zijn geen (hoofd)wapensystemen, maar vooral systemen met een ondersteunende rol. Voorbeelden zijn: vrachtwagens, aanhangers, geneeskundig materiaal en bouwmachines voor de genie.