Schieten Pantserhouwitser Litouwen

Nederland draagt met meer dan 100 militairen bij aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. In juni 2020 schoot de eenheid met scherp met de Pantserhouwitser op het oefenterrein Pabrade.

Schieten Pantserhouwitser Litouwen