Koning spreekt op Territoriaal Operatiecentrum over Defensiesteun coronacrisis

Koning Willem-Alexander heeft op 13 mei 2020 het Territoriaal Operatiecentrum (TOC) met een bezoek vereerd. Het TOC co├Ârdineert nationale militaire (crisis)operaties op Nederlands grondgebied en civiel-militaire samenwerking. Het centrum doet dat nu, vanaf de Bernhardkazerne in Amersfoort, voor civiel-militaire bijstand en steunverlening tijdens de coronacrisis.

Koning spreekt op Territoriaal Operatiecentrum over Defensiesteun coronacrisis