Water in de woestijn

Niemand kan zonder water. Planten niet, dieren niet, mensen niet. Geen water betekent een wisse dood. Voor sommige droge delen van de wereld is dat regelmatig een bittere realiteit. Terwijl er wel water is; in rivieren, onder de grond, in de lucht. Maar vaak is dat te smerig of moeilijk te ‘oogsten’.

Nederlandse onderzoekers werken echter aan een oplossing. In april 2017 bood Defensie 2 teams de kans hun uitvindingen testen op Kamp Castor, in de Malinese woestijn.

Water in de woestijn