Milieuzorg... voor een veiligere wereld

Voor het behalen van een militaire opdracht moet een commandant zorgen voor veiligheid en stabiliteit ter plaatse. Meer dan je zou denken speelt milieuzorg daar een rol in.

Munitie, water en voedsel, brandstof, elektriciteit... het is allemaal nodig om een militaire basis draaiende  te houden. Door duurzaam optreden doen militairen zo min mogelijk een beroep op lokale schaarse grondstoffen en beperken ze vervuiling.

Militairen worden er op getraind geen sporen achter te laten, en moeten dus ook zorgvuldig met afval omgaan. Het eigen afval kan tegen ze werken, bijvoorbeeld als de tegenstander chemisch afval gebruikt in explosieven.

Duurzaam optreden staat aan de basis van een succesvolle missie.