Nederlandse bijdrage aan missies 2019 totaal

Schematische weergave in kaartvorm van Nederlandse bijdrage aan missies 2019.