Directie Inkoop

Nieuw materieel voor Defensie moet voldoen aan eisen op het gebied van veiligheid, prijs en levertijd. Vaak gaat het om grote aantallen. Directie Inkoop zorgt dat de aankoop van nieuw materieel goed en volgens de regels verloopt. Ook controleert ze leveranciers van Defensie en begeleidt de verkoop van oud materieel.