Defensiekrant neemt verkiezingsprogramma’s onder de loep

Geld voor Defensie is duidelijk een thema in de partijprogramma’s. Daarom heeft de Defensiekrant in de editie die vandaag verscheen de programma's naast elkaar gelegd.

Meer geld voor de krijgsmacht is een breed gedragen wens. Sommigen willen de basisgereedheid op orde brengen, anderen willen geleidelijk toe werken naar de NAVO-norm van 2% van het bruto binnenlands product.

Missies en samenwerking

De partijen nemen over deelname van de krijgsmacht aan missies uiteenlopende standpunten in. Ook over de F-35 denken ze verschillend, evenals over internationale samenwerking.

Cyber

Cyberveiligheid staat ook op de agenda bij de partijen. De meeste partijen willen dat de krijgsmacht zich er mee bezighoudt. Over de bevoegdheden van veiligheidsdiensten op het gebied van cyberveiligheid lopen de meningen uiteen.

Lees het artikel in Defensiekrant 5 van 2017: Programma’s onder de loep.