Taken Defensie Ondersteuningscommando

Het Defensie Ondersteuningscommando verricht ondersteunende taken voor Defensie. Het zorgt bijvoorbeeld voor voedsel, gezondheidszorg, gebouwen, oefenterreinen, onderwijs en personeelsdiensten. Zo kunnen marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee zich richten op hun belangrijkste hoofdtaak: werken aan vrijheid, veiligheid en welvaart.

Ondersteunen krijgsmachtdelen

Het Defensie Ondersteuningscommando levert diensten aan:

  • Koninklijke Marine;
  • Koninklijke Landmacht;
  • Koninklijke Luchtmacht;
  • Koninklijke Marechaussee;
  • Commando Materieel en IT;
  • Bestuursstaf;
  • andere rijksoverheden.

Onderwijs en onderzoek

Het Defensie Ondersteuningscommando ondersteunt de krijgsmacht ook met onderwijs, kenniscentra en onderzoek. Hierdoor beschikt Defensie over goed opgeleide militaire leiders. En kan de krijgsmacht op tijd inspelen op wereldwijde veranderingen in militaire operaties.