Organisatiestructuur Defensie Ondersteuningscommando

In het onderstaande organogram staan de onderdelen die onder het Defensie Ondersteuningscommando vallen.