Nieuwe 'overeenkomst' over Calamiteitenhospitaal

Er is een nieuwe overeenkomst over het Calamiteitenhospitaal. Dit bijzondere ziekenhuis is een samenwerking tussen Defensie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport én het UMC Utrecht. De ministers Ank Bijleveld-Schouten van Defensie en Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport bekrachtigden het aangepaste document vanmiddag in Utrecht met hun handtekening.

Ministers Bijleveld en Bruins laten zich in het Calamiteitenhospitaal informeren door een arts.
Ministers Bijleveld en Bruins laten zich informeren over de gang van zaken in het Calamiteitenhospitaal.

De nieuwe overeenkomst is de opvolger van het Convenant Calamiteitenhospitaal uit 2013. Daarin stond dat het convenant na 4 jaar zou worden geëvalueerd. Dit is gebeurd. Het bleek dat er enkele wijzigingen in de organisatie en benamingen in het convenant moesten komen. Omdat het om een civielrechtelijke overeenkomst gaat, heet het document nu 'overeenkomst', in plaats van een 'convenant'.

Unieke faciliteit

Het calamiteitenhospitaal is een volledig operationeel ziekenhuis dat bij grote ongelukken of calamiteiten voor slachtoffers wordt opengesteld. Bijleveld: "Door de nieuwe overeenkomst wordt de uitstekende samenwerking tussen UMC Utrecht, VWS en Defensie nog eens verstevigd en voortgezet. Het is voor Defensie belangrijk dat gewonde Nederlandse militairen in geval van oorlog of operationele inzet in het buitenland hier altijd kunnen worden geholpen.

Hulpverleners rond gewonden op brancards in een hal.
Beeld van een oefening in het Calamiteitenhospitaal in november 2017.

Iets bijzonders

Door de samenwerking is het Calamiteitenhospitaal een unieke faciliteit, speciaal ingericht voor de opvang van zieken of gewonden, als zich de meest moeilijke omstandigheden voordoen. Nederland heeft met deze faciliteit iets bijzonders in handen."
Het hospitaal is niet alleen bedoeld voor militairen. Er is plaats voor 200 patiënten die door een grootschalig ongeval verwondingen hebben opgelopen en direct zorg nodig hebben.

Infectieziekten

Het Calamiteitenhospitaal ontstond in 1987, omdat destijds rekening werd gehouden met de terugkeer van grote groepen gewonde militairen uit oorlogsgebied. Het Calamiteitenhospitaal werd versneld operationeel toen in 1991 de Golfoorlog uitbrak. Vanaf 2002 is het gasthuis op verzoek van VWS ook opengesteld voor de opvang van groepen burgerslachtoffers van rampen en ongevallen in binnen- en buitenland. Sinds 2005 wordt het ook gebruikt voor de opvang van slachtoffers van bijzondere infectieziekten.

Benodigde expertise

Het Calamiteitenhospitaal heeft gegarandeerde, kortdurende medische capaciteit voor de opvang van groepen militaire en civiele slachtoffers bij ongevallen en rampen. De openstelling komt in beeld als de reguliere opvangcapaciteit van ziekenhuizen in kwalitatief of kwantitatief opzicht te klein is. De combinatie met een groot academisch ziekenhuis (UMC), het Centraal Militair hospitaal, een traumacentrum en het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) biedt niet alleen de infrastructuur, maar staat ook garant voor de benodigde expertise.