Defensie en investeerders bundelen krachten bij re-integratie militairen

Defensie wil militairen duurzaam laten re-integreren met (financiële) hulp van private maatschappelijke investeerders en dienstverleners. Hiervoor tekende staatssecretaris Barbara Visser vandaag in het Nationaal Militair Museum de zogenoemde Social Impact Bond (SIB) Joining Forces. De financieringsconstructie moet de ongeveer 350 militairen helpen die jaarlijks dienstongeschikt worden tijdens hun werk.

Vergroot afbeelding Ondertekening door Barbara Visser.
V.l.n.r.: CEO IncluSIF Laurina van Nieukerke, staatssecretaris Barbara Visser, Deputy Chief Executive Europees Investeringsfonds Roger Havenith en hoofd vertegenwoordiging Europese Commissie in Nederland Didier Herbert.

Het succesvol begeleiden van dienstongeschikt geworden militairen naar een andere baan is belangrijk voor Defensie. Een SIB is een bewezen constructie voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Met geld van private investeerders worden door dit programma dienstongeschikte militairen gekoppeld aan publieke en private werkgevers.

Een goede werkgever

Visser: “Ons doel is om passend werk te vinden voor collega’s die zijn uitgevallen. Dat kan binnen Defensie zijn, maar ook daarbuiten. Het draait erom dat we onze mensen zo goed mogelijk begeleiden in een periode waarin het minder met ze gaat. Dat doen we omdat dát is wat een goede werkgever doet. Zeker een werkgever als Defensie. Onze krijgsmacht is gebouwd op de grenzeloze toewijding van haar mensen. Zowel aan elkaar als aan de organisatie. Dat is een groot goed en daar moeten we zorgvuldig en verantwoordelijk mee omgaan.”

De staatssecretaris geeft aan dat dit in het verleden niet altijd is gebeurd. “Er was weleens sprake van een papieren werkelijkheid. Terwijl juist bij re-integratie het welzijn voorop moet staan. Oog houden voor de mens: niet het proces.”

Win-win situatie

Het Joining Forces-programma richt zich dan ook nadrukkelijk  op het welzijn van de betrokkenen en het beperken van gevolgen voor het salaris. De pilot loopt 8 jaar waarbij de re-integrant 4 jaar wordt gevolgd, ook als zij aan de slag gaan bij externe werkgevers. Zij zorgen  voor begeleiding op de werkplek en betalen een maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden van de re-integrant. Hierbij spreken zij de intentie uit om de re-integrant na afloop van het traject in dienst te nemen. Zo krijgen deze werkgevers  als eerste toegang tot een groep mensen met vaak schaarse competenties, een win-win situatie.

Partners

De overkoepelende externe organisatie IncluSIF zet zich in als intermediair en fondsmanager voor het oplossen van sociale problemen. In opdracht van Defensie ontwikkelde IncluSIF het programma. Ook bracht de organisatie de verschillende partijen bij elkaar, waaronder de investeerders van het Europees Investeringsfonds (EIF) – met steun van het Junckerplan -, Aegon, De Fundatie van den Santheuvel, Sobbe en Fonds DBL. De 5 uitvoerende partners zijn: Future Groep, Robidus, Social Enterprise Reveal, Social Enterprise Stichting Life Goals en Ben-creatief.