Defensie maakt inzet arbeidsvoorwaarden bekend

Vandaag heeft Defensie het personeel geïnformeerd over haar inzet over de arbeidsvoorwaarden. Defensie wil op deze manier haar personeel duidelijkheid geven over de inzet. Met deze brief geeft Defensie ook een reactie op de inzetbrieven van de bonden.

De inzet laat zich als volgt samenvatten:

Een loonsverhoging van 6,5% over de periode 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020 voor militairen en burgers. Met de 1,5% van 1 januari 2018 betekent dit 8% vanaf de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020, dit is vergelijkbaar met de politie.

Er wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de toelagen. Zo wordt de TOD verhoogd, wordt werken op ZZF-dagen beter gecompenseerd en worden de vaar- en oefentoelage gelijkgetrokken op het niveau van de oefentoelage en beide worden verhoogd.

Bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling voor militairen zal Defensie een groter deel van de premie betalen. Wie meer premie betaalt dan in 2018 wordt volledig gecompenseerd. Defensie biedt een tegemoetkoming aan een kleine groep militairen die er in pensioenperspectief op achteruit zouden kunnen gaan.

Verder wil Defensie meer werkzekerheid bieden: militairen krijgen eerder te horen of ze na een aantal jaren kunnen doorstromen. Tevens wordt er gekeken naar de leeftijdsgrens en de maximale looptijd van fase 2.

Voor burgerpersoneel wil Defensie een loopbaanbudget beschikbaar stellen en biedt Defensie onder meer een terugkeergarantie.

Deze inzet is de basis om met de vakbonden de onderhandelingen over een verbeterd arbeidsvoorwaardenpakket te hervatten. Defensie hoopt dan ook dat de gesprekken snel weer starten.

De volledige inzet van Defensie is als bijlage bij dit bericht toegevoegd.