Voedselveiligheid Defensie verbeterd

De voedselveiligheid bij Defensie is verbeterd. Na een nieuwe inspectieronde bleven de constateringen binnen de door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit gehanteerde norm. Eerder dit jaar werden door Defensie op verschillende locaties keukens gesloten om te voorkomen dat er gezondheidsrisico’s zouden ontstaan.

Afgelopen jaar werden op 21 van de 70 defensielocaties de cateringvoorzieningen onderzocht. De NVWA lette op hygiëne en de staat van onderhoud van gebouwen en apparatuur en de ongediertewering en -bestrijding. In Schaarsbergen (Oranjekazerne), Amsterdam (MEA), Den Helder (Meeuwenest), Den Haag (Brasserskade) en Doorn (van Braam Houckgeest) werden ernstige overtredingen gevonden.

Onaangekondigde controles

Daarop zijn een groot aantal maatregelen genomen. Paresto, onderdeel van het Defensie Ondersteuningscommando, huurt extern bureau Sensz in voor controles en hulp bij verbeteringen. Alle Paresto-locaties zijn dit jaar onaangekondigd door Sensz bezocht.

De controles, opleiding van cateringpersoneel, het snel verhelpen van kleine tekortkomingen aan apparatuur en infrastructuur, betere afspraken over schoonmaak en dieptereiniging van keukens hebben resultaat gehad. Dat geldt ook voor een nieuw contract voor effectieve ongediertewering en -bestrijding rondom keukens. Na de 2e controleronde heeft de NVWA geen grote overtredingen geconstateerd.

Nieuwbouw

De bevindingen van de NVWA zijn geen reden voor Defensie om stil te gaan zitten. Voor een aantal cateringlocaties kiest Defensie voor nieuwbouw, geheel of gedeeltelijk. Door alle (bouw)voorschriften kan het alleen 5 jaar duren voor de vernieuwde keukens beschikbaar zijn.

Planning

De gerenoveerde keuken op de Bernhardkazerne in Amersfoort wordt in april 2019 opgeleverd. Nieuwbouw moet in 2021 klaar zijn. Over maximaal 5 jaar moet nieuwbouw de gesloten keuken in Assen hebben vervangen. De nieuwbouw van de keuken in het Meeuwenest in Den Helder moet in 2023 klaar zijn, die op de Oranjekazerne Schaarsbergen 2 jaar later.

De keuken en het bedrijfsrestaurant van gebouw 35 op de Frederikkazerne in Den Haag worden intensiever gebruikt omdat die in gebouw 31 niet meer voldeed. Het instandhoudingsproject voor de keuken van Vliegbasis Gilze-Rijen wordt voorbereid en die voor Vught is in uitvoering. De keuken op MEA wordt volgend jaar onder handen genomen. Op tijdelijk gesloten locaties, kan het gebruikelijke assortiment iets afwijken.