Commandant der Strijdkrachten Bauer: ‘Kennis is macht. Karakter is meer’

Die spreuk staat in gouden letters boven de ingang van het zaaltje van de adelborsten en cadetten van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) in Den Helder. De plek waar Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer zijn militaire carrière ooit begon. Vandaag refereerde hij aan die spreuk tijdens de opening van het academisch jaar. Een spreuk die wat Bauer betreft nooit aan kracht zal inboeten…

Bauer spreekt zaal toe.
Luitenant-admiraal Bauer: kennis is macht, maar karakter is meer.

“Het gaat bij ons immers niet alleen om hoge cijfers of om academische kennis. Het gaat ook niet alleen om schietvaardigheid, goed kunnen navigeren of alle doctrines van het militair optreden kennen. Het gaat er bij de krijgsmacht ook om dat je lef hebt, dat je eerlijk bent, dat je verantwoordelijkheid neemt en dat je op wilt komen voor de samenleving.”

Opleiding aan NLDA uniek

Volgens Bauer hangen al die kwaliteiten samen met het zijn van militair en een goed officier. Een militair leidinggevende. Wat hem betreft is de deze opleiding aan de NLDA dan ook uniek. Jonge mensen wordt niet alleen de noodzakelijke wetenschappelijke kennis bijgebracht, maar ze worden ook militair gevormd. “Maar het gaat hier vooral over de persoonlijke ontwikkeling en over karaktervorming”, aldus de CDS.

Zr.Ms. Bruinvis in de logs ten westen van Schotland tijdens de SubMarine Command Course in 2012. Een internationaal gezelschap van toekomstige onderzeebootcommandanten nam deel aan deze intensieve opleiding.
Archief: Een onderzeeboot van de Walrusklasse.

“De jonge officier moet immers complexe operaties kunnen aansturen, terstond beslissingen nemen, samenwerken met militairen uit andere landen, met internationale organisaties, met NGO’s en het bedrijfsleven. Hij moet verantwoordelijkheid kunnen dragen voor complexe technische systemen, zoals een onderzeeër, een pantservoertuig of de F-35”.

Het gaat ook om keuzes maken bij ingewikkelde ethische kwesties, die volgens Bauer in de praktijk altijd anders blijken te zijn. “En hij of zij moet te allen tijde kunnen switchen van leiderschapsrol. Bijvoorbeeld van vakman naar leider. Of van manager naar coach. Dat is nogal wat.”

Het selecteren van de juiste mensen, hen kennis en ervaring te laten opdoen en te leren van fouten, is belangrijk voor Bauer. Dat kan bij de NLDA. Daardoor weten adelborsten en cadetten zich staande te houden in de krijgsmacht en gaan ‘voorop’, zoals Defensie van militaire leiders verwacht. “En het mooie is… wetenschappelijk onderzoek toont ook aan, dat het karakter van een leider, echt van groot belang is voor succes.”

Niet van plan

Bauer schroomt niet een voorval te melden onder zijn eigen leiderschap, als 31-jarige. Hij zou wel even vertellen welke koers hij wilde varen. Dus kwamen er 3 sergeant-majoors van tussen de 40 en de 50 voor een gesprek in de hut van adjudant Arij Brinkman. Bauer: “Ik zei, zeg voor het gemak, linksaf te willen slaan.” Tijdens een vurig betoog merkte Bauer aan de blik van de mannen al na 3 seconden, dat ze niet van plan waren linksaf te slaan. Bauer werd boos en onaardig en mopperde na het gesprek tegen de adjudant. Die sommeerde hem te blijven zitten, terwijl Bauer wilde opstaan. “Toen stelde hij mij de meest dodelijke vraag die je in zo’n situatie kunt krijgen…‘Hoe vond u het zelf gaan’?

Dus ik zei met enige stemverheffing: Ze begrijpen me niet, en ze willen me ook niet begrijpen!” De adjudant zei daarop dat deze mannen al zo’n 30 jaar bij Defensie werken. Dat ze zo’n beetje elke 2 jaar een nieuw hoofd operationele dienst meemaken, waarbij de ene rechtsaf wilde, de ander linksaf.

Brinkman zei dat ze daarom rechtdoor gaan, want dan zal het voor iedere leidinggevende wel zo’n beetje goed zijn. De adjudant gaf Bauer 2 opties: te eisen mee linksaf te gaan, maar ze dan door het mulle te moeten slepen. Daarbij zouden ze waarschijnlijk maar 40 tot 50 procent geven van hetgeen Bauer vroeg. Alternatief was luisteren naar hun ervaringen en ideeën, en daarmee water bij de wijn doen met als gevolg 75 procent medewerking.

Karakter dus

Het was voor Bauer een wijze les. “Die spiegel had ik op dat moment echt nodig. Ook al vond ik het toen helemaal niet leuk.” Bauer koos voor optie 2, luisterde, nam opmerkingen mee in zijn plan. Daardoor geloofden zij in hem, haalden anderen over en gingen achter Bauer staan. ”En ik heb bescheidenheid getoond. Allemaal dankzij Arij. Kortom, goede eerlijke feedback en coaching was voor mij noodzakelijk om te werken aan mijn gedragspatronen. Karakter dus. Karakter is meer.”