Krijgsmacht herdenkt binnen en buiten landsgrenzen

Natuurlijk was ook dit jaar de krijgsmacht vertegenwoordigd tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. Daar zijn vanavond de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en vredesmissies herdacht. Nadat sergeant Jeroen Schippers van de Marinierskapel het signaal Taptoe ten gehore had gebracht, volgden 2 minuten stilte. Commandant der Strijdkrachten (CDS) luitenant-admiraal Rob Bauer en zijn operationele commandanten legden een krans.

V.l.n.r.: de luitenant-generaals Dennis Luyt en Leo Beulen, luitenant-admiraal Rob Bauer,  vice-admiraal Rob Kramer en luitenant-generaal Harry van den Brink.

V.l.n.r.: de luitenant-generaals Dennis Luyt en Leo Beulen, luitenant-admiraal Rob Bauer, vice-admiraal Rob Kramer en luitenant-generaal Harry van den Brink.

Maar er was meer militaire betrokkenheid op de Dam. Zo leverden alleen al 50 marechaussees een bijdrage aan allerlei ceremoniële taken en nog eens zo’n 60 bewaakten en beveiligden de ceremonie.

Zr. Ms. Karel Doorman 

Militairen uit de hele krijgsmacht herdachten ook elders in het land, buiten de landsgrenzen, buiten Europa en op het water. Zo hield de bemanning van Zr. Ms. Karel Doorman een beperkte Dodenherdenking op de Middellandse Zee.

Aan boord van Zr. Ms. Karel Doorman volgde de bemanning de herdenking via een groot scherm.

Aan boord van Zr. Ms. Karel Doorman volgde de bemanning de herdenking via een groot scherm.

Daar is het schip ingezet om terrorisme te bestrijden in de regio. Maar de marine was bijvoorbeeld ook betrokken bij plechtigheden op Aruba, Sint Maarten, en gezamenlijk met de landmacht, op Curaçao.

Daarnaast herdacht de zeemacht op verschillende plaatsen in Nederland, maar vooral in de kop zoals bij het monument ‘Voor hen die vielen’ in Den Helder. Daarnaast bij de gedenktekens op de Oude Rijkswerf en voor de Onderzeedienst in de marinestad. 

Herdenking in Den Helder bij het monument 'Voor hen die vielen'.

Herdenking in Den Helder bij het monument 'Voor hen die vielen'.

Er werd herdacht in Litouwen waar Nederland haar aanwezigheid toont, met andere NAVO-partners en in Afghanistan. Daar levert Nederland al sinds 2002 een bijdrage om het land veilig te maken. Momenteel nemen zo'n 100 militairen deel aan NAVO-missie Resolute Support. Doel daarvan is het veiligheidsapparaat, leger en politie, verder op te bouwen.

Midden-Oosten

Het F-16-detachement dat in het Midden-Oosten strijdt tegen terreurorganisatie ISIS, bracht om 20.00 uur een 2-minuten durende eregroet. Die was aan alle gevallenen die streden voor vrijheid.

De commandant zei dat iedereen vrijheid verdient, maar dat uit de geschiedenis blijkt dat dat ook offers vraagt. Volgens hem is de inzet in het Midden-Oosten hard nodig om de Iraakse en Syrische bevolking weer in vrijheid te laten leven.

Militairen in missiegebied herdenken bij vlag op halfstok.

Een 2-minuten durende eregroet aan alle gevallenen die streden voor vrijheid.

​“De geallieerden vochten voor ons: een ander volk in een ander land. Nu zijn wij hier voor dat andere volk, in dat andere land, maar met dezelfde taak: strijden voor vrijheid.”

Irak

Ook bij de Nederlandse militairen van de Capacity Builing Mission Iraq ging 4 mei niet ongemerkt voorbij. Zij hielden een herdenking, samen met de coalitiepartners. Daarmee trainen zij Iraakse strijdkrachten om ISIS op de grond te bevechten. De geestelijk verzorger en de Senior Reresentative hielden een toespraak.

In Irak herdenken Nederlandse militairen met Duitse, Engelse, Italiaanse, Hongaarse en Zweedse coalitiepartners. 

In Irak herdenken Nederlandse militairen met Duitse, Engelse, Italiaanse, Hongaarse en Zweedse coalitiepartners. 

Mali

In het Malinese Camp Castor in Gao stonden de militairen eveneens stil bij de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en tijdens latere oorlogssituaties  en vredesmissies. 

Terwijl de operaties gewoon doorgingen, was er een bijzonder appel op de  ‘Dam’ van Camp Castor: het Treurenburgplein. Het gedicht dat op de Amsterdamse Dam werd voorgedragen, klonk ook hier.

Herdenking in Mali.

Herdenking in Mali.

De contingentscommandant legde in zijn toespraak de verbinding tussen oorlog, vrijheid en de inzet van veteranen van diverse generaties. Hij drong er op aan dat de nu aangetreden militairen volgend jaar, met hun uitzendmedailles op de borst, deelnemen aan de Dodenherdenking in hun eigen stad of dorp.

De Nederlandse en Duitse strijdkrachten werken in Mali goed en geïntegreerd samen. Als vanzelfsprekend stand er dan ook een Duitse eenheid bij de herdenking. En naast de Nederlandse, hing ook de Duitse vlag halfstok.

Herdenking op het Militair Ereveld Grebbeberg was in aanwezigheid van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven.

Herdenking op het Militair Ereveld Grebbeberg was in aanwezigheid van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven.

Grebbeberg 

Terwijl de herdenking op de Dam in volle gang was, speelde zich ook een eerbetoon af op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen. Daar herdacht de krijgsmacht alle wereldwijd, sinds 10 mei 1940, tijdens de dienst omgekomen reservisten, beroeps- en dienstplichtige militairen. Een vertegenwoordiger van de CDS en de 4 plaatsvervangend commandanten van de marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee legden de eerste krans. 

Dit was slechts een greep uit de talloze herdenkingen in de hele wereld waar Defensie op de een of andere manier bij betrokken was.