Defensie met hulpgoederen naar Caribisch gebied (video)

Een C-130 Hercules en een KDC-10 van de Koninklijke Luchtmacht worden sinds vanmiddag op Vliegbasis Eindhoven beladen met water en voedsel voor Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Met de KDC-10 vliegen bovendien nog eens meer dan 100 militairen mee voor hulpverlening op de Bovenwindse eilanden. Orkaan Irma richtte er gisteren zware schade aan.

Militairen zetten op Vliegbasis Eindhoven water en voedsel klaar voor transport.
Militairen zetten op Vliegbasis Eindhoven water en voedsel klaar voor transport.

Het KDC-10-transportvliegtuig kan daardoor niet landen op het vliegveld van Sint Maarten en wijkt uit naar Curaçao. De Hercules is wel geschikt om op primitieve en slecht bereikbare banen te landen. Dit toestel vliegt daarom de levensmiddelen vanaf Curaçao naar Sint Maarten.

Volop aan het werk

Militairen zijn al vanaf vanmorgen in touw alle vracht zo snel mogelijk in Eindhoven te krijgen. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengt Defensie het water en voedsel, waar 40.000 mensen 5 dagen mee toe kunnen op de 3 eilanden.

Daar is Defensie inmiddels al met zo’n 300 militairen volop aan het werk. Genisten van de landmacht en mariniers zijn bezig de infrastructuur te herstellen en proberen onder meer het vliegveld op Sint Maarten weer toegankelijk te maken.

Via rubberboten

Ook lopen militairen patrouilles, vooral om de schade in kaart te brengen zodat de benodigde hulp daarop is af te stemmen. Zr.Ms. Zeeland en Zr.Ms. Pelikaan pogen vandaag meer militairen, waterwagens, vrachtwagens, een ziekenauto, een bulldozer een heftruck en hulpgoederen af te zetten. Omdat de havens schade hebben opgelopen en er mogelijk containers en scheepswrakken liggen, valt er misschien niet af te meren. In dat geval gaan de te verplaatsen hulpgoederen via grote rubberboten aan land.

Voorkomen van plunderingen

Zo’n 40 marechaussees, normaal voor de militaire politietaak al gestationeerd op de Bovenwindse eilanden, assisteren nu de lokale politie op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Beide partijen zijn ingezet om plunderingen te voorkomen en de openbare orde en veiligheid te handhaven. Dit gebeurt op verzoek van het lokale gezag.

De militairen die nu vanuit Nederland onderweg zijn gaan hulpverlenende en ondersteunende taken uitvoeren.

De hulpoperatie wordt gecoördineerd vanaf het Maritiem Hoofdkwartier in het Caribisch Gebied onder leiding van de Commandant Zeemacht in het Caribisch Gebied. Militairen hebben inmiddels de verbindingen tussen het hoofdkwartier en de eilanden hersteld.