Weekoverzicht Defensieoperaties

Zr.Ms. De Ruyter escorteerde 2 Russische onderzeeboten en een sleepboot op de Noordzee. Het luchtverdedigings- en commandofregat nam tegelijkertijd een Russisch inlichtingenschip waar dat in tegengestelde richting voer. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 15 tot en met 21 augustus 2017.

Onderzeeboot net iets boven wateroppervlak.

Een van de Russische onderzeeboten.

De onderzeeboten passeerden Nederland op zo'n 50 mijl uit de kust. Schepen van de Standing NATO Maritime Group 1 begeleidden het Russische trio. Om de Nederlandse waakzaamheid te benadrukken, voer ook de De Ruyter uit. Het gebeurt vaker dat Russische eenheden Nederland passeren. Zij varen dan door de Exclusief Economische Zone, maar buiten de territoriale wateren.

Litouwen

De Nederlandse militairen van de enhanced Forward Presence hadden een drukke week. Zij namen onder meer het initiatief voor een internationale bergingsoefening. De Nederlanders demonstreerden de berging van een Boxer-pantserwielvoertuig middels een nieuwe methode: een rupsvoertuig sleept het wielvoertuig (rups-wielberging). Op het programma stonden ook een logistieke training en een oefening in verstedelijkt gebied. Daarbij probeerden tegenstanders onder meer een zwaar beveiligde brug in te nemen met boten.

Militairen met wapens op een boot in Litouwen.

De oefenvijand wil de brug in Litouwen innemen.

Mali

De lange-afstandsverkenningseenheid Desert Falcon maakte de wegen tussen Bamako en Gao vrij van vrachtwagenwrakken. Die werden gebruikt voor aanvallen op vrachtwagens en konvooien. De taakgroep verzamelde ook inlichtingen.

Afghanistan

Voor hun deelname aan Resolute Support kregen Nederlandse militairen op het hoofdkwartier van het Train Advice Assist Command North de NAVO-medaille. Die wordt uitgereikt aan militairen die langer dan 30 dagen aaneengesloten in een missiegebied verblijven. Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 100 man deel aan de NAVO-missie. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kabul werken zij aan het verstevigen van het Afghaanse veiligheidsapparaat. Lees op defense.nl de weblog van een naar Afghanistan uitgezonden militair.

Lopende operaties buitenland:

 • Nederlandse militairen van de VN-missie in Zuid-Soedan (UNMISS) zijn bezig met een takenoverdracht aan opvolgers.
 • Nederlandse militairen trainen samen met partnerlanden Iraqi Security Forces en Peshmerga-strijders in het noorden van Irak. Zij leren hen bijvoorbeeld om juist te handelen tijdens gevechtssituaties, explosieven te herkennen en trainen de strijders onder meer in schietvaardigheid en humanitair oorlogsrecht.
 • Zr.Ms. Zeeland dient in het Caribisch gebied als stationsschip. Het patrouilleschip voert daar kustwachttaken en counterdrugsoperaties uit.
 • Een Nederlands force protection-detachement bewaakt Belgische F-16’s in het Midden-Oosten. De toestellen opereren in de strijd tegen terreurorganisatie ISIS.
 • De KDC-10 van de Koninklijke Luchtmacht tankt jachttoestellen van de coalitie in de lucht bij boven Irak en Oost-Syrië.
 • Een Airborne Warning And Control System (AWACS)-vliegtuig met onder anderen Nederlandse bemanningsleden helpt vanuit Turkije bij de strijd tegen ISIS. Het radarvliegtuig zorgt voor een actueel luchtbeeld. De operators helpen ook met de coördinatie van het militaire luchtverkeer.
 • Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan beveiligingsteams van mariniers, die zijn ingezet voor de antipiraterijmissie bij Somalië.
 • Nederlandse F-16's bewaken het luchtruim van België, Luxemburg en Nederland.
 • Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde vessel protection detachments, beschermen in de Golf van Aden Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Voor het Africa Contingency Operations Training and Assistance (Acota-)programma verzorgen Nederlandse militairen opleidingen in Oeganda.

Operaties/acties binnenland:

 • De marine hielp de marechaussee bij de grensbewaking in zeehavens.
 • Zoekspecialisten van het Korps Mariniers en de Koninklijke Landmacht ondersteunden de politie op Curaçao bij een strafrechtelijk onderzoek. Er werden onder meer wapens, munitie, datadragers en mobiele telefoons gevonden.
 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie kwam 23 keer in actie voor het onschadelijk maken van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
 • Militairen van landmacht, luchtmacht en de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie bewaakten het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Brunssum. Bevriende (NAVO-)landen geven vaker logistieke steun op elkaars grondgebied.