Ondersteuningsgroep en Kabinet

De Ondersteuningsgroep en Kabinet is de stafafdeling van het Defensie Ondersteuningscommando en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Kabinet
  Ondersteunt de commandant, en richt zich op veiligheid, arbo en milieu, beveiliging en informatievoorziening.
 • Directie Planning en Control
  Verzorgt de begroting van het Defensie Ondersteuningscommando en controleert die.
 • Directie Personeel en Organisatie
  Zorgt voor een gezonde organisatie op personeelsgebied
 • Groep Vraag- en Aanbodmanagement
  Vertaalt behoeften krijgsmachtdelen naar Defensie Ondersteuningscommando-producten en -diensten. Stemt vraag, aanbod en budget op elkaar af en bewaakt de kwaliteit van leveranciers.
 • Sectie Communicatie
  Is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van het Defensie Ondersteuningscommando.
 • Afdeling Bestuursondersteuning
  Stelt bij de beleidsvorming binnen de Bestuursstaf de belangen van het Defensie Ondersteuningscommando veilig en adviseert de commandant op bestuurlijk vlak.

Daarnaast bestaat de stafafdeling uit:

 • Centrale Organisatie Integriteit Defensie
 • Inspecteur Militaire Gezondheidszorg
 • Impressariaat Militaire Muziek Krijgsmacht