prof. dr. J. (Jan) Hoffenaar

Functie
hoofd afdeling Wetenschappelijk Onderzoek
Specialisme
militaire geschiedenis na 1945
Werkt bij
Wetenschappelijk Onderzoek
E-mailadres
j.hoffenaar@mindef.nl

Prof. dr. Jan Hoffenaar is gespecialiseerd in de militaire kant van de Koude Oorlog en de rol van de Nederlandse krijgsmacht in deze periode, gezien vanuit een breed internationaal perspectief. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, waaronder (met Ben Schoenmaker) 'Met de blik naar het oosten. De Koninklijke Landmacht 1945-1990' (Den Haag 1994). In 1997 is hij gepromoveerd op een inleiding en bewerking van M.R.H. Calmeyer, 'Herinneringen. Memoires van een christen, militair en politicus'.

Hoffenaar is hoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij is voorzitter van de kernredactie van de 6-delige serie 'Militaire geschiedenis van Nederland'. Hij is tevens lid van het dagelijks bestuur van de Commission Internationale d’Histoire Militaire. Momenteel is hij voorzitter van de Wetenschappelijke adviescommissie van het NIOD-NIMH-KITLV onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950.

Publicaties (selectie)

 • Marc van Alphen, Jan Hoffenaar, Alan Lemmers, Christiaan van der Spek, ‘Krijgsmacht en handelsgeest. Om het machtsevenwicht in Europa, 1648-1813’ (Amsterdam 2019).
 • Els Boon, Jan Hoffenaar en Wilco Veltkamp, ‘Met het Woord onder de wapenen. Protestantse geestelijke verzorging in de krijgsmacht vanaf 1914’ (Zoetermeer, 2016).
 • Jan Hoffenaar, 'Voorwaarts verdedigen 1949-1989' in: Ben Schoenmaker, red., 200 Jaar Koninklijke Landmacht 1814-2014 (Amsterdam, 2014) 160-218.
 • J. Hoffenaar, ‘Die Logik des Kalten Krieges: Fähigkeiten, Absichten, Wahrnehmungen’ in: Jörg Echternkamp & Hans-Hubertus Mack red., ‘Geschichte ohne Grenzen? Europäische Dimensionen der Militärgeschichte vom 19. Jahrhundert bis heute‘ (Berlin/Boston) 69-78.
 • J. Hoffenaar en D. Krüger, 'Blueprints for Battle. Planning War in Central Europe, 1948-1968'. (Kentucky 2012).
 • H.L. Zwitzer, J. Hoffenaar en C.W. van der Spek, 'Het Staatse Leger. Deel IX: De achttiende eeuw, 1713-1795' (Amsterdam, 2012).
 • Thijs Brocades Zaalberg, Jan Hoffenaar en Alan Lemmers, 'Insurgency and Counterinsurgency: Irregular Warfare from 1800 to the Present' (Den Haag 2011).
 • J. Hoffenaar, 'The Royal Netherlands Army, 1814-2008: the Rise and Decline of a Citizen Army?' in: Stuart A. Cohen (Eds.), 'The New Citizen Armies. Israel's armed forces in comparative perspective' (Londen/New York 2010).
 • J. Hoffenaar, 'Een politieke aangelegenheid. De ontwikkeling van de hoofdtaken en het ambitieniveau van de Nederlandse krijgsmacht na de Koude Oorlog'. Bijlage bij 'Verkenningen - Houvast voor de krijgsmacht in de toekomst' (Den Haag 2010).
 • J. Hoffenaar en C. Findlay, 'Military Planning for European Theatre Conflict during the Cold War' (Zürich 2008).
 • Michiel de Jong en Jan Hoffenaar, 'Op herhaling. De Koninklijke Landmacht en haar reservisten 1945-2006' (Amsterdam 2006).
 • Jan Hoffenaar, 'Wordt Nederland verdedigd? De discussie over de hoofdverdedigingslinie van de NAVO in het begin van de jaren vijftig', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, CXIX (2004) 174-192.
 • Jan Hoffenaar, Jan van der Meulen en Rolf de Winter (eds.), Confrontatie en ontspanning. Maatschappij en krijgsmacht in de Koude Oorlog 1966-1989 (Den Haag 2004).
 • Jan Hoffenaar, 'De Nederlandse krijgsmacht in historisch perspectief', in: E.R. Muller, D. Starink, J.M.J. Bosch en I.M. de Jong, Krijgsmacht. Studies over de organisatie en het optreden (Alphen aan den Rijn, 2004) 27-66.
 • Jan Hoffenaar, 'Hannibal ante portas': the Russian military threat and the build-up of the Dutch armed forces, 1945-1958’ in: Journal of military history LXVI (2002) 163-191.
 • J. Hoffenaar en J.P.M. Schoenmakers, 'November Romeo - Treed nader! De Nationale Reserve 1948-1998' (Den Haag, 1998).
 • M.R.H. Calmeyer, 'Herinneringen. Memoires van een christen, militair en politicus', ingeleid en bewerkt door J. Hoffenaar (Den Haag 1997).
 • J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, 'Met de blik naar het oosten. De Koninklijke Landmacht 1945-1990' (Den Haag 1994).
 • Jan Hoffenaar, 'De terugkeer van de militairen van de Koninklijke Landmacht uit Indonesië (1947-1951)', Mededelingen van de Sectie Militaire Geschiedenis Landmachtstaf, XIII (1990) 99-133.