prof. dr. B. (Ben) Schoenmaker

Functie
directeur
Specialisme
verhouding tussen maatschappij en krijgsmacht, Tweede Wereldoorlog, Koude Oorlog
Werkt bij
Directie en Bedrijfsbureau
Telefoonnummer
(070) 316 58 36
E-mailadres
nimh@mindef.nl

Prof. dr. Ben Schoenmaker is gespecialiseerd in de 19e en 20e eeuwse militaire geschiedenis van Nederland. Hij heeft zich vooral verdiept in de relatie tussen maatschappij en krijgsmacht, zoals onder meer tot uitdrukking komt in zijn in 2009 verschenen dissertatie 'Burgerzin en soldatengeest. De relatie tussen volk, leger en vloot 1832-1914'. Een van zijn andere onderzoeksterreinen is de Tweede Wereldoorlog, en dan met name de strijd op Nederlands grondgebied 1944-1945. Schoenmaker verzorgt samen met andere collega’s van het NIMH ook regelmatig battlefield tours.

Publicaties

 • B. Schoenmaker, 'Burgerzin en soldatengeest. De relatie tussen volk, leger en vloot, 1832-1914' (Amsterdam 2009).
 • Ben Schoenmaker en Floribert Baudet, 'Officieren aan het woord. De geschiedenis van de Militaire Spectator', 1832-2007 (Amsterdam 2007).
 • Ben Schoenmaker, Paul Peucker en Alan Lemmers, 'Plein 4. De geschiedenis van een logement en een departement' (Amsterdam 2006).
 • B. Schoenmaker, 'The debate on the Netherlands Contribution to UNIFIL, 1979-1985' in: International Peacekeeping, 12-4 (Winter 2005) 586-598.
 • B.C. de Pater, B. Schoenmaker e.a., 'De Grote Atlas van Nederland/Comprehensive Atlas of The Netherlands 1930-1950' (Zierikzee 2005).
 • Ben Schoenmaker, 'Arnhem: de John Frostbrug. Market Garden en de uitgestelde bevrijding' in: Wim van den Doel, red., 'Plaatsen van herinnering. Nederland in de 20e eeuw' (Amsterdam 2005) 160-169.
 • B. Schoenmaker, 'De beroeps beproefd: de vermaatschappelijking van de krijgsmacht in de jaren '60 en '70' in: Jan Hoffenaar, Jan van der Meulen en Rolf de Winter, eds., 'Confrontatie en ontspanning. Maatschappij en krijgsmacht in de Koude Oorlog 1966-1989' (Den Haag 2004) 117-133.
 • Ben Schoenmaker en Herman Roozenbeek, 'Vredesmacht in Libanon. De Nederlandse deelname aan UNIFIL 1979-1985'. (Amsterdam 2004).
 • B. Schoenmaker, 'Vrijwilligers gezocht! De personeelsvoorziening voor de krijgsmacht in de jaren 1957-1963' in: B. Schoenmaker en J.A.M.M. Janssen, 'In de schaduw van de Muur. Maatschappij en krijgsmacht rond 1960' (Den Haag 1997) 196-219.
 • Christ Klep en Ben Schoenmaker, red., 'De bevrijding van Nederland. Oorlog op de flank' (Den Haag 1995).
 • J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, 'Met de blik naar het Oosten. De Koninklijke Landmacht 1945-1990' (Den Haag 1994).