dr. A.P. (Adri) van Vliet

Functie
plaatsvervangend directeur NIMH
Specialisme
maritieme geschiedenis van de 17e eeuw (marine, kaapvaart en visserij)
Werkt bij
Directie en Bedrijfsbureau
Telefoonnummer
(070) 316 28 57
E-mailadres
ap.v.vliet@mindef.nl

Dr. Adri P. van Vliet is specialist in de maritieme geschiedenis van de 17e eeuw, met name op het gebied van marine, kaapvaart en visserij. In 1994 verscheen zijn proefschrift 'Vissers en kapers. De zeevisserij in het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca. 1580-1648)' (Hollandse Historische Reeks, Den Haag, 1994). Zie voor meer publicaties de lijst hieronder.

Daarnaast heeft hij een archivistische achtergrond. In 1989 rondde hij de Opleiding Hoger Archiefambtenaar af.

Publicaties

Dissertatie

 • Vliet, A.P. van, 'Vissers en kapers. De zeevisserij in het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca. 1580-1648)' (Dissertatie, Hollandse Historische Reeks, Den Haag, 1994).

Boeken en (congres)bundels

 • Vliet, A.P. van, 'Willem baron van Dopff' (Udenhout 2021).
 • Groen, P., O. van Nimwegen, R. Prud’homme van Reine, L. Sicking en A. van Vliet, 'The Eighty Years War. From  revolt to regular war' 1568-1648 (Leiden 2019).
 • Vliet, A.P. van, 'Bastaard van Oranje. Justinus van Nassau, admiraal, diplomaat en gouverneur (1559-1631)' (Zutphen 2017).
 • Vliet, A.P. van, 'Ik heb er erg mijn best opgedaan'. Het reisverslag van een meisje aan boord van Zr.Ms. Zeehond in 1881’, in: Anita van Dissel e.a. (red.), ‘Reizen door het maritieme verleden van Nederland’ (Zutphen 2015) 95-113.
 • Vliet, A.P. van, 'De jammerlijck geslagen visscherie. De ondergang van de Zierikzeese vissersvloot in de Eerste Engelse Oorlog, Kroniek van het land van de zeemeermin' (Schouwen-Duiveland) 38 (2013) 21-32.
 • Vliet, A.P. van, 'Sijt ghekommandeertt te zeijlen na de kust van Ghenee': expeditionair optreden op de kust van West-Afrika, 1664-1665’, in: Victor Enthoven, Henk en Heijer en Han Jordaan (red.), 'Geweld in de West. Een militaire geschiedenis van de Nederlandse Atlantische wereld, 1600-1800' (Leiden/Boston 2013) 245-273.
 • Petra Groen (red.), Olaf van Nimwegen, Louis Sicking, Ronald Prud’homme van Reine, Adri van Vliet, 'De Tachtigjarige Oorlog. Van opstand naar geregelde oorlog 1568-1648' (Amsterdam 2013).
 • Vliet, A.P. van, 'Een vriendelijcke groetenisse. Brieven van het thuisfront aan de vloot van De Ruyter (1664-1665)' (Franeker 2007).
 • Moree, P.J., Poldervaart, A., Vliet, A.P. van en Voort, J.P. van de (red.),'Fish, War and Politics 1300-2003. International Conference' (Vlaardingen/Den Haag 2004).
 • Vliet, A.P. van, 'Vijftig jaar Nieuwe Haven' 1954-2004' (Den Haag 2004).
 • Vliet, A.P. van en Geneste, W.J.J., 'Operatie Noach’. De hulpverlening door de Koninklijke Marine en de Watersnoodramp van 1953' (Den Haag 2003).
 • Vliet, A.P. van, 'Vissers in oorlogstijd. De Zeeuwse zeevisserij in de jaren 1568-1648' (Middelburg 2003).
 • Sanders, J.G.M., Bos-Rops, J.A.M.Y. en Vliet, A.P. van ed., 'Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 1794-1814. Een institutionele handleiding' (’s-Hertogenbosch 2002).
 • Bruijn, J.R., Meijer, A.C. en Vliet, A.P. van (red.), 'Marinekapiteins uit de 18e eeuw. Een Zeeuws elftal' (Den Haag/Middelburg 2000).
 • Vliet, A. P. van (eindred.), 'Kaartboek van het Westland 1615-1634' (Naaldwijk 1999).
 • Vliet, A.P. van en E.J.W.M. van der Dennen, 'Bronnen en geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog' (’s-Hertogenbosch 1995).
 • Boven, M.W. van en Vliet, A.P. van, Homines Novi. 'De eerste volksvertegenwoordigers van Noord-Brabant in 1795' (Amsterdam 1993).

Artikelen

 • Vliet, A.P. van, ‘Marinestrategie in de Tachtigjarige Oorlog?’, in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 40 (2021) nr. 2, 23-38.
 • Vliet, A.P. van, ‘La lucha por Zelanda en los albores de la Guerra de Flandes’, in: Desperita Ferro 2020 nr. 1, pp. 32-35.
 • Vliet, A.P. van, ‘Gevorderd, verbouwd, ingezet en teruggekeerd. Nederlandse vissersschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog’, Bevrijdingskrant augustus 2020.
 • Vliet, A.P. van, ‘Van Speijk-gekte? Zierikzeese reacties op het optreden van Jan van Speijk bij Antwerpen (1831)’, Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 44 (2019) 51-66.
 • Vliet, A.P. van, ‘Economische oorlogsvoering. Duinkerker kapers tijdens de Tachtigjarige Oorlog’, in: Geschiedenis 10-4 (2019) 20-23.
 • Vliet, A.P. van, ‘Vissen in roerige tijden. Maximiliaan van Bourgondië en de visserij van Brouwershaven (1544)’, in: Kroniek van het Land van de Zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 42 (2017) 7-17.
 • Vliet, A.P. van, ‘Van centraal naar decentraal. De marineorganisatie tijdens de Republiek’, in: It Beaken 79 (2017) nr. ¾, 152-175.
 • Vliet, A.P. van, ‘In het kielzog van De Ruyter. De verovering van Suriname door Abraham Crijnssen (1667)’, in: Marineblad 127 (2017) nr. 2, p. 28-31.
 • Vliet, A.P. van, ‘De lange weg naar het Marinemonument te Scheveningen’, in: Marineblad 126 (2016) nr. 6, 22-25.
 • Vliet, A.P. van, ‘De ramp van Vlieland en Terschelling’, in: Marineblad 126 (2016) nr. 6, 27-30.
 • Vliet, A.P. van, ‘Michiel de Ruyter opperbevelhebber van ’s lands vloot (1665)’, in: Marineblad 125 (2015) nr. 5, 26-29.
 • Vliet, A.P. van, Johan de Witt, grondlegger van de Staatse oorlogsvloot’, in: Marineblad 124 (2014) nr. 8, 28-32.
 • Vliet, A.P. van, 'Te land, ter zee, vanuit de lucht. De militaire bijstand tijdens de watersnood van 1953’, in: Marineblad 123 (2013) nr. 1, p. 27-31.
 • Vliet, A.P. van, 'Philips van Almonde (1644-1711). Admiraal van de tweede rang', in: Marineblad 121 (2011) nr. 6, p. 38-41.
 • Sicking, L. en A.P. van Vliet, 'Fisheries in conflict: Protecting the Netherlandish Herring Fishery in the Early Modern Era', in: David J. Starkey, Daniel Thorleifsen en Robb Robinson (eds.), 'Conflict, overfishing and spatial expansion in the North Atlantic Fisheries, c. 1400-2000' (Hull 2010) 9-32.
 • Vliet, Adri P. van, 'Adriaan Willem Simonsz. (ca. 1550-1597). Admiraal van Zierikzee', 'Kroniek van het land van de zeemeermin' (Schouwen-Duiveland) 35 (2010) 19-34.
 • Vliet, A.P. van, 'Foeij ongehoorde daed!. De luydjens die maer varen, tot winning van hun brood, te werpen in de baren! Duinkerkers: kapers of zeerovers?', J. Schokkenbroek en J. ter Brugge (red.), 'Kapers & piraten. Schurken of helden?' (Zutphen 2010) 28-39.
 • Vliet, A.P. van, 'Touwtrekken om een prijs. Het opbrengen van de Engelse Sint Thomas door de Nieuwe Geuzen (1634-1642)', in: Maurits Ebben, Henk den Heijer en Joost Schokkenbroek (red.), 'Alle streken van het kompas. Maritieme Geschiedenis in Nederland' (Zutphen 2010) 21-35.
 • Vliet, Adri P. van, 'Duinkerker kapers in het leven van vice-admiraal Witte Cornelisz. de With' in: Marineblad 119 (2009) nr. 3, 34-37.
 • Sicking Louis en Vliet, Adri P. van, 'Our Triumph of Holland. War, Violence and the Herring Fishery of the Low Countries, c. 1400-1650', in: Louis Sicking en Darlene Abreu-Ferreira, 'Beyond the Catch, Fisheries of the North Atlantic, the North Sea and the Baltic, 900-1850' (Leiden/Boston 2009) 337-364.
 • Gerard Acda, Henk den Heijer en Adri van Vliet, 'Twee eeuwen maritieme geschiedschrijving in Nederland', in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 27 (2008) 3-24.
 • Vliet, Adri P. van, 'De Zeeuwse drie-eenheid bedreigd. Vis, veen en zout in de 16e en 17e eeuw', in: A.M.J. de Kraker en G.J. Borger (red.), Veen-vis-zout. 'Landschappelijke dynamiek in de zuidwestelijke delta van de Lage Landen' (Vrije Universiteit Amsterdam 2007) 55-63.
 • Vliet, A.P. van, 'Kaapvaart als een middel voor economische en maritieme oorlogvoering.1568-1702. De Vlaamse, Zeeuwse en Hollandse optie', in: V. Enthoven, G. Acda en A. Bron (red.), 'Een saluut van 26 schoten. Liber Amicorum aangeboden aan Ger Teitler' (Amsterdam 2005) 295-308.
 • Vliet, A.P. van, 'Vermits de perplexe ende droevige tijdingen die dagelicx uijt der zee werden gebraght. De Nederlandse zeevisserij en de Eerste Engelse Zeeoorlog (1652-1654)', in: Netwerk. Jaarboek Visserijmuseum 16 (2005) 7-21.
 • Vliet, A.P. van, 'Vande affslagh vande zouten visch ende haringh. De Zierikzeese visafslag en vismarkt', in: Kroniek van het Land van de Zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 2004 pp. 5-18.
 • Vliet, A.P. van, 'Vissers in oorlogstijd. De Zeeuwse visserij in de 16e en 17e eeuw', in: P.J. Moree e.a. (red.), 'Fish, War and Politics 1300-2003. International Conference' Amsterdam/Middelburg. Jaarboek Visserijmuseum 15 (2004) (Vlaardingen/Den Haag 2004) 50-58.
 • Vliet, A.P. van, 'Vissen, kapen of verhuizen: de Oostendse zeevisserij rond het beleg (1601-1604)' , in: Biekorf. West-Vlaams Archief voor Geschiedenis, Archeologie, Taal- en Volkskunde 104 (2004) 301-316.
 • Vliet, A.P. van, 'Privateering as an Instrument of Economic and Naval Warfare in Flanders, Zeeland and Holland, 1568-1697', in: D.J. Starkey en M. Han-Pedersen (ed.), 'Bridging Troubled Waters. Conflict and Co-operation in the North Sea Region since 15507th North Sea History Conference, Dunkirk 2002' (Esbjerg 2004).
 • Vliet, A.P. van, 'De Staatse oorlogsvloot in de Tachtigjarige Oorlog', in: J.R. Bruijn e.a., 'Met man en macht. De militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000' (Amsterdam 2003) 44-62, 429-430.
 • Vliet, A.P. van, 'Maarten Harpertszoon Tromp (1598-1653)', in: Marineblad 113 (2003) 280-290.
 • Vliet, A.P. van, 'Een seer hardt ende horribel gevecht. Maarten Harpertsz. Tromp en de Slag bij Ter Heijde (10 augustus 1653)', in: Historisch Jaarboek Westland 16 (2003) 52-75.
 • Vliet, A.P. van, 'Jan van Amstel (1618-1669). Kapitein bij de Amsterdamse admiraliteit', in: J. Brouwers e.a. (red.), 'Brabantse Biografieën, deel 6' (’s-Hertogenbosch 2003) 22-26.
 • Vliet, A.P. van, 'Vissen, kapen of gekaapt worden. Een dilemma voor Vlaamse zeevissers in de 16e en 17e eeuw', L. Akveld e.a. (red.), 'In het kielzog.' Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruijn bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden (Amsterdam 2003) 289-300.
 • Vliet, A.P. van, 'Het 'geval' van kapitein-ter-zee Willebrort Leendertsz (1592-1632). Homosexule relaties op de oorlogsvloot', in: Marineblad 112 (2002) 94-97.
 • Vliet, A.P. van, 'The sea fishery as an opportunity for investment in the Dutch Republic', in: L.M. Akveld, F.R. Loomeijer en M. Hahn-Pedersen, 'Financing the Maritime Sector.' Proceedings from the Fifth North Sea History Conference Rotterdam 1997 (Esbjerg 2002) 131-145.
 • Vliet, A.P. van, 'Het Sint Pieters- of vissersgilde. De oudste beroepsvereniging van Zierikzeese vissers', in: Kroniek van het Land van de Zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 26 (2002) 25-36.
 • Vliet, A.P. van, 'Het einde van een bedrijfstak. De Opstand als een verklaring voor de neergang van de (haring)visserij in de Nederlanden', in: NETwerk. Jaarboek Visserijmuseum 13 (2002) 7-16.
 • Vliet, A.P. van, 'Domeinen’, in: J.G.M. Sanders, J.A.M.Y. Bos-Rops en A.P. van Vliet ed., Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 1794-1814. Een institutionele handleiding' (’s-Hertogenbosch 2002) 244-264.
 • Vliet, A.P. van, 'Vissers gezocht. Bronnen voor onderzoek naar zeevissers in de 17e en 18e eeuw', in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 52 (1998) 89-110.
 • Vliet, A.P. van, 'Foundation, organization and effects of the Dutch navy (1568-1648)', in Exercise of arms. Warfare in the Netherlands, 1568-1648 (Leiden/New York/Köln 1997) 153-172.
 • Vliet, A.P. van, 'Vissers in oorlogstijd. De visserij van Brouwershaven in de 16e en 17e eeuw', in: Kroniek van het land van de zeemeermin 22 (1997) 51-69.
 • Vliet, A.P. van, 'The influence of Dunkirk privateering on the North Sea (herring)fishery during the years 1580-1650', in: J. Roding en L. Heerma van Vos (eds.), The North Sea.
 • Vliet, A.P. van, 'Zeevarenden op de vissersvloot, 1580-1650', in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 22 (1996) 241-259.
 • Vliet, A.P. van, 'Anthony Pieterson (1658-1722): luitenant-admiraal en stichter van een buitenplaats', in: Historisch Jaarboek Westland 9 (1996) 59-72.
 • Vliet, A.P. van, 'Das Staatsarchiv in Noord-Brabant und seine 'politischen' Archive', in: Annalen. Drittes Deutsch-Niederländisch-Belgisches Archivsymposion. Miscellania Archivistica Studia 58 (Brussel 1994) 113-130.
 • Vliet, A.P. van, 'Reinink, H.J.', in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 4 (Den Haag) 417-419.
 • Vliet, A.P. van, 'Ruiner les pêcheries. Een aanval op de Nederlandse vissersvloot in 1600', in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 12 (1993) 3-11.
 • Vliet, A.P. van, 'Lijden door Leiden. Het Westland tijdens het beleg van Leiden', in: Historisch Jaarboek Westland I (1988) 53-73.
 • Vliet, A.P. van, 'Kapers op de kust. Maassluis en de Duinkerker kapers', in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 6 (1987) 3-12.