prof. dr. A. (Arthur) ten Cate

Functie
programmamanager
Specialisme
recente internationale vredesondersteunende en/of gevechtsoperaties van de Nederlandse krijgsmacht
Werkt bij
Directie en Bedrijfsbureau
Telefoonnummer
(070) 316 52 43
E-mailadres
a.t.cate@mindef.nl

Dr. Arthur ten Cate is specialist eigentijdse militaire geschiedenis, en houdt zich met name bezig met internationale interventies en operaties. Hij is auteur, co-auteur en projectleider van diverse Nederlands- en Engelstalige publicaties over deze onderwerpen, waaronder ‘Waarnemers op heilige grond. Nederlandse officieren bij UNTSO 1956-2003’, ‘A gentle occupation. Dutch military operations in Iraq, 2003-2005’ en ‘Callsign Nassau. Het moderne Korps Commandotroepen 1989-2014’. In 2007 promoveerde hij op de dissertatie ‘Sterven voor Bosnië? Een historische analyse van het interventiedebat in Nederland, 1992-1995’. Ook was hij betrokken bij de totstandkoming van de ‘Historische Missies’ op de website van Defensie.

Publicaties

 • Arthur ten Cate en Martijn van der Vorm, ‘Callsign Nassau. Dutch Army Special Forces in action in the “New World Disorder”’ (Leiden en Chicago 2016).
 • Arthur ten Cate, Sven Maaskant, Jaus Müller en Quirijn van der Vegt, ‘Over grenzen. Het Korps Mariniers na de val van de Muur, 1989-2015’ (Amsterdam 2015).
 • Quirijn van der Vegt en Arthur ten Cate, ‘De cirkel rond: het Korps Mariniers terug op het water’, Militaire Spectator 184-12 (2015) 521-534.
 • Arthur ten Cate en Thijs Brocades Zaalberg, ‘A gentle occupation. Dutch military operations in Iraq, 2003-2005’ (Leiden en Chicago 2014).
 • Arthur ten Cate, ‘Invited to See Americans Fight? The Dutch participation in allied military operations post-9/11’ in: Niels Bo Poulsen, Kjeld Hald Galster en Søren Nørby red., ‘Coalition Warfare’ (Newcastle upon Tyne 2013) 143-159. 
 • Arthur ten Cate, 'Writing contemporary military history in the Netherlands. Experiences and best practices, 1945-2010', in: Bernhard Chiari red., 'Auftrag Auslandseinsatz. Neueste Militärgeschichte an der Schnittstelle von Geschichtswissenschaft, Politik, Öffentlichkeit und Streitkräften' (Freiburg, Berlijn en Wenen 2012) 323-328.
 • Arthur ten Cate en Martijn van der Vorm, 'Callsign Nassau. Het moderne Korps Commandotroepen, 1989-2012' (Amsterdam 2012).
 • Thijs Brocades Zaalberg en Arthur ten Cate, 'A gentle occupation. Unravelling the Dutch Approach in Iraq, 2003-2005' in: Small Wars & Insurgencies 23-1 (2012) 117-143.
 • dr. A. ten Cate, 'Counterinsurgency light. The so-called 'Dutch approach' to stabilisation operations in Iraq, 2003-2005', in: Insurgency and Counterinsurgency: irregular warfare from 1800 to the present (Den Haag 2011) 611-617.
 • dr. A. ten Cate en dr. T.W. Brocades Zaalberg, 'Missie in Al Muthanna. De Nederlandse krijgsmacht in Irak 2003-2005', Armex 94,5 (oktober 2010) 17-20.
 • Thijs Brocades Zaalberg en Arthur ten Cate, 'Missie in Al Muthanna. De Nederlandse krijgsmacht in Irak, 2003-2005' (Amsterdam 2010).
 • Arthur ten Cate, 'A 'desert' under Dutch military rule. The deployment of a Netherlands armed forces Battlegroup to Al Muthanna, Iraq, in the occupation year 2003 - 2004', Exiting war. Phase IV operations. Conference of Army Historians 2009 (Washington 2009).
 • Arthur ten Cate, 'Civilians as a centre of gravity. Dutch security assistance operations in Afghanistan and Iraq' in: Military conflicts and civil populations. Total wars, limited wars, asymmetric wars. Acta of the 34th Congress of the International Commission of Military History (Rome 2009), 739 - 744.
 • Herman Roozenbeek red., Arthur ten Cate, Martin Elands en Jeoffrey van Woensel, 'In dienst van de troep. Bevoorrading en transport bij de Koninklijke Landmacht' (Amsterdam 2008).
 • Arthur ten Cate, 'Sterven voor Bosnië? Een historische analyse van het interventiedebat in Nederland 1992-1995' (Den Haag 2007).
 • Arthur ten Cate, 'Winning the peace. Dutch post conflict military operations in Kosovo and Afghanistan' in: André Rakoto e.a. red., 'Exiting war. Post conflict military operations' (Bratislava en Château de Vicennes 2007) 109-115.
 • Arthur ten Cate, 'Voor het winnen van vrede'. 1 (NL) PRT Pol-e-Khomri in historisch perspectief’ in: Militaire Spectator 175-6 (2006) 256-267.
 • Arthur ten Cate, 'De laatste divisie. De geschiedenis van 1 Divisie '7 December' na de val van de Muur, 1989-2004' (Den Haag 2004).
 • Arthur ten Cate, 'Een prominent uitzendinstrument. De luchtmobiele jaren van het Garderegiment Grenadiers en Jagers', Militaire Spectator 173, 7/8 (2004) 370-381.
 • Arthur ten Cate en Paul Hartman, 'Garde zonder grenzen. 175 jaar Grenadiers en Jagers, 1829-2004' (Den Haag, 2004).
 • Drs. A. ten Cate, 'Pioniers van een nieuwe defensietaak. Nederlandse officieren bij UNTSO, 1956-2003', Armex 88,1 (2004) 9-13.
 • Arthur ten Cate, 'Waarnemers op heilige grond. Nederlandse officieren bij UNTSO, 1956-2003' (Amsterdam 2003).
 • Arthur ten Cate, 'Naar de geul van haat, verbittering en bloed. Nederlandse officieren in het Midden-Oosten, 1956', in Militaire Spectator 172, 10 (2003) 517-527.
 • Arthur ten Cate, 'De krijgsmacht als uithangbord. Vredesmissies als instrument van buitenlands beleid' in: J. Hoffenaar red., Nederland en zijn militaire traditie (Den Haag 2003).
 • Arthur ten Cate, 'Een voor allen, allen voor een? De global civil society en de oorlog in Bosnië, in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis 2,2 (1999) 100-122.