Divisie Vastgoed en Beveiliging

Defensie heeft veel gebouwen en terreinen. De Divisie Vastgoed en Beveiliging is opdrachtgever voor het beheer van deze kazernes, vliegbases en oefenlocaties.

Sinds 1 juli 2014 is de nieuwbouw en het onderhoud van alle overheidsgebouwen en terreinen samengevoegd bij het rijksbrede Rijksvastgoedbedrijf (RVB). De RVB voert het beheer uit. De Divisie Vastgoed en Beveiliging is namens Defensie opdrachtgever.
Verder verleent zij servicediensten als er storingen, defecten of gebreken zijn aan vastgoed en installaties. De Divisie Vastgoed en Beveiliging zorgt ook voor de fysieke bewaking en beveiliging. Niet alleen van gebouwen en terreinen, maar ook van wapens, munitie, documenten en technische systemen.