Divisie Personeel & Organisatie Defensie

De militairen en burgers die werken voor Defensie vormen het belangrijkste kapitaal van de krijgsmacht. Het werken bij Defensie stelt hoge eisen aan deze medewerkers. Daarom schenkt Defensie veel aandacht aan hen en hun thuisfront. De Divisie Personeel & Organisatie Defensie voert deze zorg op P&O-gebied uit.

De divisie beschikt daarvoor onder meer over:

Het DienstenCentrum Human Resources

Is aanspreekpunt op het gebied van P&O-regelgeving en de personeels- en salarisadministratie.

  • Telefoon: 0800-225 57 33, optie 3.
  • Telefoon vanuit het buitenland +31 70 414 33 00.

Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Biedt hulp aan alle medewerkers van Defensie. Ook het thuisfront, veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers kunnen om hulp vragen. Er is 24 uur per dag contact mogelijk via de hulpverleningslijn op 0900-415 55 55. Tijdens kantooruren is het BMW-loket bereikbaar op (088) 950 50 10.

Begeleidings- en Bemiddelingsorganisatie

Begeleidt en biedt hulp aan Defensiemedewerkers die hun loopbaan buiten Defensie willen of moeten voortzetten.

De organisatie is bereikbaar op (030) 218 66 10 of bbo@mindef.nl.

Uitvoeringsbedrijf Veteranen, Reservisten en Decoraties

Regelt de (na)zorg, erkenning en waardering van veteranen (inclusief post-actieven en militaire oorlogs- en dienstslachtoffers). Beheert het reservisten- en decoratiebestand voor Defensiemedewerkers.

Dienstencentrum Werving en Selectie

Zorgt voor het binnenhalen van geschikt militair personeel. Dat begint bij het wekken van belangstelling op de arbeidsmarkt tot en met de aanstelling. Het dienstencentrum adviseert ook  over de geschiktheid van militairen bij het doorstromen naar andere functies bij Defensie.