Weblog van de minister

Prinsjesdag & rockstars

Opnieuw krijgt Defensie er geld bij. Met dit extra budget kunnen de resterende beperkingen in de basisgereedheid worden weggenomen. Daarmee heeft dit kabinet in enkele jaren zo'n € 870 miljoen aan de begroting van Defensie toegevoegd.

Terecht en noodzakelijk. De (internationale) veiligheidssituatie blijft tot de verbeelding spreken. En de gevolgen hiervan zijn tastbaar, ook voor onze samenleving. Niet voor niets heeft de weerbaarheid van Nederland, dichtbij en ver weg, onze volle aandacht. Daarin speelt Defensie vanzelfsprekend een cruciale rol.

Hand reikt naar Amerikaanse D-day-vlag.

Amerikaanse D-day-vlag die voorop ging bij bevrijding West-Europa.

Verantwoordelijkheid

In aanwezigheid van een twintigtal D-day-veteranen verwelkomden wij afgelopen donderdag een bijzondere vlag in Soesterberg. Op 6 juni 1944 wapperde deze Star-Spangled Banner op de LCC60. De commandant van de LCC60 was verantwoordelijk voor de veilige navigatie van de landingsvloot met bestemming Utah Beach. De aanwezige D-day-veteranen waren vorige week zichtbaar ontroerd. Het beeld van hun broze handen op deze gehavende vlag raakte me. “These guys are the real rockstars”, zei de Amerikaanse Defensieattaché. En zo is het. Onze helden van toen. Dat schept verantwoordelijkheid.

Anno 2016 nemen we die verantwoordelijkheid. Met kleine- en grote(re) bijdragen zijn we in vele landen actief. In NAVO-, EU-, VN- of coalitieverband. En het beroep op de krijgsmacht, nationaal en internationaal, is nog altijd groeiende. Dit heeft uiteraard alles te maken met de enorme snelheid waarmee crises opkomen, de grote diversiteit aan dreigingen en ook de toegenomen complexiteit van deze dreigingen. En ja, dán moeten we kunnen voldoen aan de hogere eisen die (onder andere) de NAVO stelt aan onze beschikbaarheid, paraatheid en inzetbaarheid.

Militaire waarnemers in het bos aan het werk tijdens oefening.

Nederlandse en Duitse waarnemers oefenen samen (september 2016).

Gereedheid

Ook voor het kabinet is de behoefte aan een krijgsmacht met een groot handelingsvermogen evident. Sinds 2014 heeft dit kabinet dan ook gefaseerd budget toegevoegd aan de Defensiebegroting, oplopend tot (zoals gezegd) structureel € 870 miljoen in 2021. Bepaald geen sinecure. De financiële crisis ligt immers nog maar net achter ons. Met de intensivering van vandaag, de begroting 2017, kunnen we de basisgereedheid van onze krijgsmacht op orde brengen. Met andere woorden: de materiële en personele gereedheid evenals de geoefendheid worden op peil gebracht. En hierbij geven we prioriteit aan eenheden die gereed moeten worden gesteld voor inzet, inclusief snelle reactiemachten. Overigens is niet alles een financiële kwestie. Ook intern moeten we het huis op orde hebben, bijvoorbeeld als het gaat om het functioneren van de logistieke ketens.

Langere termijn

Met genoemde extra gelden zijn we er overigens nog niet. Voor de gereedheid op langere termijn is het bijvoorbeeld tevens van belang dat benodigde vervangings- en vernieuwingsinvesteringen tijdig gerealiseerd worden en dat we over voldoende operationele (gevechts)ondersteuning beschikken. De structurele versterking van onze krijgsmacht vraagt dan ook om een stapsgewijze en meerjarige aanpak. Ik heb dat vaker uiteengezet. En dus zijn er, ook na het op orde brengen van de basisgereedheid, verdere vervolgstappen nodig in het kader van dat veelbesproken meerjarig perspectief.

Vrijheid

De koper van de D-day-vlag vertelde ons dat dit historisch dundoek voor hem symbool staat voor onze huidige vrijheid. Dat voor die vrijheid enorme offers zijn gebracht. Letterlijk zei hij: "De jongens die toen hun leven gaven, hebben mij de kans gegeven om mijn dromen te verwezenlijken. Dat verhaal moeten we blijven vertellen".

Ook afgelopen weekend, tijdens de voetbalwedstrijden Vitesse-Go Ahead Eagles en PSV-Feyenoord, werd op mooie en weer geheel andere wijze respect getoond voor de helden van toen. Met staande ovaties en het overhandigen van de aanvoerdersband aan een 96-jarige veteraan. Het zijn krachtige signalen uit de samenleving zelf.

Duidelijk is dat vrijheid niet vanzelf komt en zeker niet gratis is. Dat was toen zo, dat is nu zo en dat zal ook in de toekomst zo zijn. Hierin investeren, is het waard. Zodat onze militairen kunnen doen wat we van hen vragen. Om pal te kunnen staan voor onze vrijheid en welvaart. Om recht te doen aan de immense offers die zijn gebracht.

Jeanine Hennis-Plasschaert
Minister van Defensie
September 2016