Weblog van de minister

Eerst komt de missie, de opdracht is heilig

Tijdens een indrukwekkende ceremonie op het Binnenhof heeft Zijne Majesteit de Koning het Korps Commandotroepen gedecoreerd met de Militaire Willems-Orde, voor uitstekende daden die getuigen van moed, beleid en trouw.

Het Korps heeft deze bijzondere onderscheiding ontvangen voor het optreden in Afghanistan, van maart 2005 tot september 2010. Een optreden dat zich bijvoorbeeld afspeelde in het district Shah Wali Kot in de provincie Kandahar. Door dit district liep de weg tussen Tarin Kowt en Kandahar Airfield, door de International Security Assistance Force in Afghanistan (ISAF) aangeduid als route Bear.

Kamp Holland

Deze weg was als het ware de economische levensader voor de provincie Uruzgan. Opstandelingen waren er zeer actief. Wanneer zij erin slaagden de route af te snijden, zouden ook de logistieke konvooien naar Kamp Holland onmogelijk worden. Het veiligstellen van route Bear, en dus het verstoren van de vijand in de omgeving daarvan, had dan ook een hoge prioriteit. Om dit te bewerkstelligen moesten grote risico’s worden genomen, getuige ook het dagboekfragment waarin een commando van Task Force 55 schrijft over operatie Masha in 2009:

“Een harde klap doorbreekt de stilte in de vallei. Met het fluitende geluid van overvliegende patronen sprint ik naar een laag muurtje. De kogels komen recht op ons af. Dat zie ik aan de inslagen rond mijn voeten. Ik duik achter het muurtje en haal voor het eerst adem. Ik wrijf het zweet uit mijn ogen en kijk om me heen. We zitten aan de rand van een droge akker, vlakbij zijn enkele lemen hutten. Alles lijkt te vertragen. De zware boordwapens van onze voertuigen in de rivierbedding galmen al door de vallei. Gehinderd door opstuivend zand speur ik naar mijn teammaten. Waar zitten ze? Iedereen heeft gelukkig dekking gevonden. Nu nog van deze verrekte akker af zien te komen! Met een snelle hoofdknik gebruiken we één voor één de muurtjes als dekking, om in de dichtstbijzijnde lemen hut te komen.”

Onderscheiding Korps Commandotroepen.

Met groot ceremonieel reikt koning Willem-Alexander Nederlands hoogste dapperheidsonderscheiding uit aan het Korps Commandotroepen.

Een stap vooruit denken

Moed, beleid en trouw. Het klinkt zo prachtig. Bijna eenvoudig. De werkelijkheid is minder mooi. En verre van makkelijk. Wat doe je als kogels links en rechts inslaan? Als een collega getroffen wordt? Ga je erop af terwijl het kogels regent? Een behouden thuiskomst was de afspraak. Wat is het beste? Het beste voor de operatie? Voor de andere eenheden? Voor je collega’s verderop?

Terwijl zij onder vuur lagen, moesten onze special forces het overzicht behouden, een stap vooruit denken en in een split second verstrekkende beslissingen nemen. Ongeacht de persoonlijke consequenties. Eerst komt de missie, de opdracht is heilig. Dan komt het team. En als laatste de commando zelf. Niet hij maakt het verschil, maar zijn bijdrage aan het team en de opdracht. Wat voor velen ondenkbaar en onhaalbaar is, is voor de special forces het devies.

Conflict van de toekomst

Het Korps Commandotroepen werd tijdens de Tweede Wereldoorlog opgericht naar voorbeeld van de Britse commando-eenheden, die op hun beurt weer een paar jaar daarvoor in het leven waren geroepen. Dit alles op last van toenmalig premier Winston Churchill. En het was Winston Churchill die zei “If you are going through hell, keep going”. Het is de rode draad in de geschiedenis van het Korps Commandotroepen: doorgaan waar anderen noodgedwongen stoppen!

Het conflict van de toekomst laat zich moeilijk voorspellen, maar de inzet van special forces zal er toe blijven doen. Steeds vaker komen crises snel op, steeds vaker gaat het om een strijd die zich ‘tussen mensen’ afspeelt, draait het om tegenstanders die opgaan in het terrein, opgaan in de bevolking. Steeds vaker is het strijdtoneel onoverzichtelijk, onvoorspelbaar en zeer complex. Dit alles vraagt om militairen die flexibel, snel en chirurgisch kunnen optreden. Onze special forces zijn hiertoe bij uitstek geschikt.

Jeanine Hennis-Plasschaert
Minister van Defensie
Maart 2016