Special Operations Command

Het Netherlands Special Operations Command (NLD SOCOM) zorgt voor de inzet van Nederlandse special operations forces (SOF). Dat betekent plannen, aansturen, uitvoeren en evalueren van alle SOF-operaties van de Nederlandse krijgsmacht. Op zee, op land en vanuit de lucht. Het NLD SOCOM valt rechtstreeks onder de Commandant der Strijdkrachten.

Waarom NLD SOCOM?

De nieuwe stafeenheid NLD SOCOM moet meer samenhang brengen tussen alle eenheden en functies die worden ingezet voor sof-operaties. Het gaat bijvoorbeeld om militairen van het Korps Commandotroepen en de Netherlands Maritime Special Operations Forces, maar ook helikopterbemanningen, genisten en infanteristen die als ondersteuner meedoen aan operaties.

De vraag naar de inzet van special operations forces is de afgelopen jaren sterk toegenomen en blijft waarschijnlijk groeien. De eenheden zijn flexibel en kunnen onder de moeilijkste omstandigheden opereren. Ook als een tegenstander andere manieren van oorlogsvoering gebruikt.

Het NLD SOCOM kan de Nederlandse special operation forces en de ondersteuners beter samenbrengen, trainen en voorbereiden op specifieke operaties.

NLD SOCOM en krijgsmachtdelen

De krijgsmachtdelen blijven er verantwoordelijk voor dat de militairen getraind zijn voor het uitvoeren van operaties (operationeel gereed stellen). Het NLD SOCOM zorgt dat de eenheden klaar zijn voor een specifieke SOF-operatie (inzet gereed stellen).

Taken NLD SOCOM

Het NLD SOCOM wordt verantwoordelijk voor:

  • de inzet en het gereed stellen voor inzet van SOF-eenheden;
  • het borgen van kwaliteit, zodat altijd duidelijk is wat de eenheden kunnen;
  • het maken van beleid en plannen, en het aanschaffen van materieel;
  • een sturende rol bij kennis en innovatie voor SOF-eenheden.

Eenheid groeit nog

Het NLD SOCOM wordt nog uitgebreid. De planning voor het opzetten van de nieuwe eenheid:

  • 2017: een Task Force SOCOM startte met het opzetten van de nieuwe eenheid;
  • 2018: de eenheid moet basis-gereed zijn voor inzet;
  • 2020: de eenheid moet met ruim 70 medewerkers volledig gereed en inzetbaar zijn.

Als het NLD SOCOM op sterkte is kan het met België en Denemarken bijdragen aan een Special Operations Component Command (SOCC). Dit is een uitzendbaar hoofdkwartier van de NAVO voor SOF-operaties.