Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (organisatie)

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) heeft een onafhankelijke positie binnen Defensie. Hij is adviseur van de minister, bemiddelaar voor (oud-)Defensiepersoneel en inspecteur van de veteranen en reservisten. De IGK staat naast de formele organisatiestructuur en legt rechtstreeks verantwoording af aan de minister van Defensie. Hij heeft toegang tot alle delen van de Defensieorganisatie en mag alle documenten inzien en elke vergadering bijwonen.

Lees verder over de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht.