Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (organisatie)

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) heeft een onafhankelijke positie binnen Defensie. Hij staat naast de formele organisatiestructuur en legt rechtstreeks verantwoording af aan de minister van Defensie. Hij heeft toegang tot alle delen van de Defensieorganisatie en mag alle documenten inzien en elke vergadering bijwonen.

Taken IGK

Zo kan hij inhoud geven aan zijn 4 hoofdtaken:

  • adviseur van de minister;
  • bemiddelaar voor (oud-)Defensiepersoneel;
  • Inspecteur der Veteranen;
  • Inspecteur der Reservisten.

IGK-organisatie

De IGK-organisatie bestaat naast de inspecteur-generaal uit een staf en ondersteunende diensten.

Jaarverslag IGK

Via de rechterkolom kunt u de jaarverslagen van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) downloaden.

Lees ook het jaarverslag over 2015 als online magazine.

Lees verder over de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht.