Weblog van de Commandant der Strijdkrachten

Soldier on

Afgelopen zaterdag arriveerden de lichamen van luitenants-ter-zee der tweede klasse oudste categorie Christine Martens en Erwin Warnies op Vliegbasis Eindhoven. Een zware dag. Tijdens een korte, ingetogen ceremonie zagen we hoe de kisten werden gedragen door hun directe collega’s. De stilte was overweldigend. Te midden van alle emoties bood het militair ceremonieel structuur en houvast. Het was een uitdrukking van respect voor deze twee moedige mensen die de hoogst mogelijke prijs betaalden om te beschermen wat ons dierbaar is.

Mijn gedachten waren bij de familie, vrienden en directe collega’s van Christine en Erwin. Bij al die mensen die nu moeten omgaan met het feit dat hun dierbare zo plotseling uit het leven is gerukt. In de maanden en jaren die volgen, moeten zij een manier vinden om door te gaan en om dit enorme verlies te verwerken.

To ‘Soldier on’: zoals we konden horen in het prachtige lied dat Di-rect speelde op Veteranendag. Een lied over doorgaan, doorzetten en volhouden. Over hoe je je staande moet houden als de wereld om je heen even heel zwart is.

Tijdens en na de ceremonie zag ik hoe collega’s elkaar steunden. Elkaar omhelzen kan nu even niet, maar er zijn nog steeds hele wezenlijke manieren waarop je elkaar kunt helpen. Soms is het al genoeg om gewoon even samen stil te zijn. Of om iemand de ruimte te geven om z’n verhaal te vertellen.

De geborgenheid van kameraadschap: dát is wat ons door onze moeilijke momenten heen sleept. Zolang we steun kunnen vinden in elkaar, hebben we de kracht om door te gaan.

Dat geldt ook voor de bemanning van Zr.Ms. Groningen en 860 Squadron. De impact die dit heeft op hen, is niet te onderschatten. Het verlies van een kameraad draag je de rest van je leven met je mee. En toch moeten zij een manier vinden om hun taken weer op te pakken. Hoe moeilijk dat ook is.

Even samen stil zijn, kan daarbij helpen. Maar muziek kan daar ook een rol in spelen. In Afghanistan werd er bijvoorbeeld door de collega’s op bepaalde momenten muziek van U2, Dire Straits of Johnny Cash gedraaid. Waar woorden tekort schieten, vult muziek de stilte.

Voor rouw zijn geen regels, iedereen gaat er verschillend mee om. Maar het is belangrijk dat we blijven letten op elkaar. Niet alleen direct nadat het gebeurd is, maar ook 1 maand later; 1 jaar later; en 10 jaar later. Dat is hoe we de herinnering aan onze collega’s levend houden. En hoe we samen de kracht vinden om door te gaan.

Together, we can soldier on.

Luitenant-admiraal Rob Bauer
Commandant der Strijdkrachten