Weblog van de Commandant der Strijdkrachten

Dienen

Zomer geeft tijd om te overdenken. Over alles wat er is gebeurd het afgelopen jaar, waaronder het afschuwelijke verlies van twee collega’s. Maar ook over de toekomst. Waar willen we heen en wat staat onze krijgsmacht nog allemaal te wachten? Welke rol kan ik daarin spelen? Hoe kan ik mijn mensen het beste dienen en met welke adviezen een bijdrage leveren aan het beschermen wat ons dierbaar is? In oktober gaat mijn vierde en laatste jaar als CDS in. Onvoorstelbaar. Er is nog zoveel te doen. Ik ben dus ook nog zeker niet klaar of met mijn afscheid bezig.

Op bezoek in Afghanistan (2017).
Op bezoek in Afghanistan (2017).

Grote uitdagingen

Aan het begin van de zomer sprak ik een heel aantal van mijn counterparts bij de vergadering van het Militair Comité van de Europese Unie (EUMC). In de gesprekken viel mij op hoeveel werk er nog te doen is als we onze landen veilig willen houden. De EU en de NAVO staan voor grote uitdagingen en ik wil alles doen wat in mijn macht ligt om daaraan bij te dragen, omdat ik in deze instituties geloof. Ik wil mij dan ook na deze functie blijven inzetten voor ons aller veiligheid en voor het samenwerken met bondgenoten.

Chairman of the NATO Military Committee 

Dat brengt mij op de aanleiding voor deze weblog. Ik ben voorgedragen voor de functie van Chairman of the NATO Military Committee in Brussel. De verkiezing voor deze functie vindt plaats tijdens het Militair Comité van 18 tot en met 19 september 2020. De functiewisseling is voorzien in juni volgend jaar. Dat betekent dat ik – bij verkiezingswinst – mijn functie als Commandant der Strijdkrachten een paar maanden eerder zou moeten neerleggen dan gepland. 

Ik beschouw het als een grote eer dat ik ben voorgedragen en ik wil mijn motivatie voor deze functie graag met jullie delen. Ik hecht veel waarde aan transparantie, daarom deel ik het met jullie. Ongeacht de uitkomst, want het is nog zeker geen gelopen race.

"De NAVO is de sterkste alliantie ter wereld. En dat moeten we zo willen houden"

De wereldwijde impact van COVID-19, de politieke machtsverschuivingen en het toenemend aantal complexe veiligheidsdreigingen maken het belangrijker dan ooit dat de NAVO haar eensgezindheid toont. De NAVO is de sterkste alliantie ter wereld. En dat moeten we zo willen houden, want ik ben er vast van overtuigd dat allianties het verschil kunnen maken tussen falen en slagen, tussen chaos en rust en tussen conflict en stabiliteit.

Binnen de NAVO gaat het dan over een evenwichtige aandacht voor de dreigingen uit zowel het oosten als het zuiden. Dat we eensgezind blijven in het oplossen van complexe veiligheidsvraagstukken. En dan gaat het niet alleen over de NAVO zelf, maar ook over de (verbetering van de) samenwerking tussen de NAVO en de EU. 

De rol van het Militair Comité van de NAVO is om het hoogste vaste overlegorgaan, de Noord-Atlantische Raad, te voorzien van militair strategisch advies. Het Militair Comité buigt zich in wezen over de vraag: is het politiek wenselijke ook militair haalbaar? 

"Het is mijn doel, als ik de eer zou krijgen, om constructief en ongefilterd militair advies te laten geven."

Alle nationale CDS-en zijn in het Militair Comité vertegenwoordigd. Als voorzitter moet je zorgen dat de belangen van noord, oost, zuid en west, groot en klein, zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht. Consensus bouwen draait om vertrouwen, om geven en nemen, om het erkennen van elkaars kracht en het accepteren van elkaars zwaktes. Maar bovenal om het fundamentele geloof dat je samen sterker bent dan alleen.

Het is mijn doel, als ik de eer zou krijgen, om het Militair Comité eerlijk, constructief en ongefilterd militair advies te laten geven. Allemaal om te zorgen dat de 3,2 miljoen militairen, vrouwen en mannen, die het bondgenootschap beschermen, in staat worden gesteld hun belangrijke werk op een verantwoorde manier te doen.

Goede tegenkandidaat

Verkiezingen voor dergelijke posities laten zich lastig voorspellen, al was het maar omdat er een goede tegenkandidaat is, de Poolse CDS, generaal Rajmund Andrzejczak. Ik wil in ieder geval dat jullie weten dat ik mijn functie als Commandant der Strijdkrachten met volle overtuiging blijf vervullen. Wat de uitkomst ook moge zijn, mijn toewijding aan de krijgsmacht en haar militairen staat als een paal boven water. 

Ik blijf jullie dienen, in welke functie dan ook.  

Luitenant-admiraal Rob Bauer

Commandant der Strijdkrachten