Weblog van de Commandant der Strijdkrachten

Defensievisie

In oktober presenteerde minister Bijleveld de Defensievisie 2035. Een document waarin we vertellen waar onze organisatie over 15 jaar moet staan. Het is geen document waarin staat wanneer u welke nieuwe spullen krijgt. Een visie beoogt een richting, met een stip op de horizon en met ideeën hoe je de weg daarnaartoe moet bewandelen. Vanaf nu nemen we besluiten die bijdragen aan die visie.

Want de nieuwe dreiging in de wereld vraagt om een andere aanpak en vooral om het efficiënt inzetten van al onze mensen en sensoren. Wie als eerste de beste informatie verzamelt en snel bij zijn commandanten op zee, op land, in de lucht of aan de grens brengt, wint de oorlog.

Als een F-35 nu over de Baltische zee vliegt, gaat zijn verzamelde data naar de luchtmacht. Maar ik wil die data ook naar een fregat kunnen sturen die een week later door de Baltische zee vaart. En ook de landmacht in Litouwen kan een deel van die informatie gebruiken. Hoe zorg je dat je die data snel op een centrale plek krijgt en verwerkt tot bruikbare informatie die je aan commandanten kan teruggeven? Dat proces is in de kern heel oud, alleen gaat het veel sneller, en er is veel meer data beschikbaar om een antwoord te kunnen geven. Dat is de grote verandering die we in de komende jaren moeten realiseren.

Dat vertel ik nu in een paar zinnen, maar het betekent enorm veel voor de IT van de organisatie en voor het soort mensen dat bij ons werkt. Ten eerste voor de manier waarop we onze systemen aan elkaar knopen, hoe we de informatie kunnen distribueren naar de commandanten, en ook nog gerubriceerd. Ten tweede hebben we mensen nodig met verstand van kunstmatige intelligentie, die met een analistenblik in die terabytes slim kunnen zoeken, maar wel met begrip en kennis van militaire operaties.

Het betekent geen afscheid van de conventionele infanterist, marinier, zeeman of vlieger. Maar wel de zoektocht naar een nieuw type functionaris die moeilijk te vinden is, zoals een techneut. Demografisch neemt het aantal jongeren af en ook het aantal dat een technische opleiding volgt is klein, terwijl het gebruik van techniek toeneemt. Je moet dus naar manieren zoeken om met minder mensen hetzelfde werk te doen. Robotisering is zo’n oplossing. Niet voor alle taken maar wel voor steeds meer. We moeten wel, want de mensen zijn er straks gewoon niet.

De visie gaat om meer dan data alleen. Wat is ons antwoord op hybride oorlogsvoering bijvoorbeeld. Daarin hebben meerdere ministeries een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat vergt weer coördinatie. En wie heeft de leiding? Je moet het ook kunnen herkennen, en je zelf daarop inrichten. Europese samenwerking is een ander aspect. We moeten meer op eigen benen kunnen staan en niet afhankelijk willen zijn. Het is goed om te begrijpen dat er op verschillende terreinen zaken gaan veranderen.

Het mooie van deze visie is dat we met elkaar vinden dat de beoogde veranderingen er moeten komen, of er geld bij komt vanuit de politiek of niet. En nogmaals: de Defensievisie is geen defensienota waarin precies staat waar we het geld de komende 4 jaar aan gaan uitgeven. De visie helpt de politiek en ons zelf om in de juiste richting keuzes te maken. Zodat Nederland goed voorbereid de dreigingen van de toekomst aan kan.

Luitenant-admiraal Rob Bauer
Commandant der Strijdkrachten