Weblog van de Commandant der Strijdkrachten

April 2020

In mijn laatste weblog van december, keek ik terug op een intensief jaar. Ik schreef dat het tijd was om de batterij op te laden en samen te zijn met onze dierbaren. Tot iets meer dan een maand geleden was dat de normaalste zaak van de wereld. En zie waar we nu staan, 1.5 meter van elkaar vandaan in een nieuwe maatschappij.

Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer.
Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer.

Die 1e maand met het coronavirus in ons land was ongekend. Een situatie die velen van ons mogelijk maar 1 keer in hun leven gaan meemaken. Het was wennen om elkaar geen hand meer te schudden. Niet meer bij elkaar op bezoek te gaan. Het was zoeken naar een nieuwe manier van werken. Ook voor onze krijgsmacht. Want juist in dit soort crisissituaties moeten wij aan de slag.

Dat hebben onze mensen gedaan en dat doen ze nu nog steeds. Ons militair medisch personeel werkt keihard in civiele ziekenhuizen, op intensive cares, in de planning, maar ook in verzorgingstehuizen. De hulp is echter veel breder dan alleen de medische ondersteuning. We bieden hulp bij de voedselbanken en vliegen patiënten van de Waddeneilanden naar het vaste land met de NH90 helikopter vanaf De Kooij. Zr.Ms. Karel Doorman is inmiddels in het Caribisch gebied om daar hulp te bieden. We vangen ook vreemdelingen op in Zoutkamp.

De samenleving ziet dat militairen kunnen functioneren in onzekerheid. Dat is onze grote kracht. Onze medische planners zijn enorm belangrijk geweest om de rust terug te brengen in civiele ziekenhuizen. Voor deze instanties is het vaak pijnlijk om een patiënt uit te plaatsen als ze niet de benodigde zorg kunnen bieden, maar voor ons is het vooral een logistiek probleem. Wij zoeken een (IC) bed in een ander ziekenhuis en een ambulance voor de patiënt en gaan door naar de volgende.

De situatie in Nederland is nu nog overzichtelijk. We houden 1,5 meter afstand van elkaar. We zitten zoveel mogelijk thuis. We komen niet bij elkaar op bezoek. Dat zijn duidelijke regels. Het is zwart of wit. Maar na de meivakantie mogen kinderen weer naar dagverblijven en scholen. Er zullen meer maatregelen volgen om de samenleving langzaam weer open te stellen. Dat is ingewikkeld, want er gaan grijze gebieden ontstaan. En grijze gebieden zorgen voor discussie. Waarom mag bijvoorbeeld de voetbalvereniging niet open en de golfclub wel? Waarom hij wel en ik niet?

Alles heeft consequenties. Die moet je doordenken. Dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Hetzelfde geldt voor de manier waarop wij werken. Nu doen we dat thuis en dat gaat verrassend goed. Het is een groot compliment voor het JIVC dat dat allemaal mogelijk is. Onze IT kan het aan. Dat is niet vanzelfsprekend. Niet bij alle bedrijven werkt het zo goed als bij ons. Dat betekent echter iets, want waarom zouden we straks als vanzelf teruggaan naar de oude situatie? Gebruiken we deze tijd ook als kans om bepaalde dingen anders te gaan doen?

Mensen houden over het algemeen niet van verandering, en toch zien ze op dit soort momenten kansen en mogelijkheden. Online lessen op de Defensieacademie NLDA bestonden voor deze crisis niet. Nu zijn docenten enthousiast. Ze werden gedwongen om zich aan te passen en komen er nu achter dat het werkt en dus extra mogelijkheden biedt. Een aanzienlijk deel van onze organisatie kan niet thuiswerken. Zij moeten naar buiten om hun werk te kunnen doen. Bepaalde eenheden oefenen door om de taken van de krijgsmacht te kunnen blijven vervullen. Wat ook door gaat is de werving voor vitale functies. Voor de zomer moeten er 400 mensen binnenkomen. En dan heb ik het nog niet over de rest van de circa 4.000 militairen die we in 2020 willen binnenhalen. Juist in een crisis moeten we vooruit blijven kijken.

Het is een moeilijke tijd. Het is wat het is en dus moeten we ons aanpassen. Ik heb in de laatste weken gezien dat wij bij uitstek floreren in deze onzekere tijden. Daar ben ik trots op en ik heb er alle vertrouwen in dat we dat blijven doen in de toekomst. 

Voor jou en je naasten: houd afstand en blijf vooral gezond!

Rob Bauer
Commandant der Strijdkrachten