Weblog van de Commandant der Strijdkrachten

Zoveel meer

Op 11 oktober jl. mocht ik op de Koninklijke Militaire Academie in Breda aan 19 studenten hun masterdiploma Military Strategic Studies uitreiken. Aan collega’s en civiele studenten die in 2 jaar een academische studie hebben volbracht naast hun normale werk, een soms intensieve thuissituatie, 2e master of andere verplichtingen. Onmiskenbaar een behoorlijke investering en daarom, heel begrijpelijk, niet voor iedereen de 1e keus. 

Het diploma is een bewijs voor nieuwe kennis, kritisch en analytisch denkvermogen en een academische graad. Maar dat is niet het enige wat telt. Het behalen van een master vraagt ook om motivatie, inzet en doorzettingsvermogen. Het zegt iets over iemands houding. Het is denkkracht en persoonsvorming tegelijk. Kennis en karakter.

Die combinatie is wat onze mensen in de krijgsmacht zo uniek maakt… van laag tot hoog, met of zonder titel. Van deze kersverse alumni tot aan de behulpzame medewerker, gedreven soldaat, ervaren onderofficier en betrokken officier. In een organisatie van 60.000 mensen zijn ze allemaal hard nodig. Kennis en karakter samen maken ons wie wij zijn en laten ons groeien naar wie we willen worden.

Krijgsmacht in het gezin

Dat kreeg ik die vrijdag in Breda ook terug van een moeder van een civiele student. Zij was ongelofelijk trots op haar net afgestudeerde zoon Bart, en niet alleen vanwege het behaalde diploma. Hij had nog meer gedaan. Bart had “de krijgsmacht in hun gezin gebracht”. 

Tijdens de opleiding discussieerde Bart met zijn militaire medestudenten over de inzet van onze krijgsmacht. Over de manier waarop wij van betekenis zijn voor de veiligheid van anderen, onze samenleving en onszelf. Die discussies deelde hij met zijn thuisfront aan de keukentafel. Niemand in het gezin had eerder een link met Defensie. Maar dankzij Barts verhalen groeide het respect voor een tot dan toe onbekende wereld voor hen.

Werk met betekenis

Ik merk dat er steeds meer jonge mensen zijn zoals Bart. Jongeren die willen opstaan voor een ander en werk willen doen dat betekenis heeft; werken voor een maatschappelijk gedreven organisatie. In een tijd waarin velen vooral naar zichzelf kijken, staan langzaamaan steeds meer jongeren op die geloven dat er meer is dan alleen jezelf. Op hen heeft onze krijgsmacht een grote aantrekkingskracht. Een omgeving die staat voor kameraadschap, waarin de groep onder operationele omstandigheden belangrijker is dan het individu. Waar het niet gaat om wie als eerste de eindstreep haalt, maar dat je die samen bereikt. Waar je je maten opraapt en niet alleen maar bezig bent met je eigen gewin. Dat maakt ons bijzonder. Wij houden oog voor elkaar.

Werk met overtuiging

De moeder van Bart gaf aan dat het tijd werd dat de krijgsmacht de plek krijgt die het verdient. Omdat wij zoveel meer doen dan mensen zich beseffen. Ik herken dat. Vaak hebben mensen in Nederland een goed beeld van iemand die werkt in de IT, bij een bank of postorderbedrijf. Dat is tastbaar en past bij hun voorstellingsvermogen. Wat wij doen, wat ons bindt, dat hebben mensen veel minder in de gaten. Dat wij helpen waar de nood het hoogst is, op plekken waar wordt gevochten. Wij helpen lokale regeringen, veiligheidsinstanties en de bevolking verder met onze kennis. Wij doen dat uit overtuiging en stellen ons bloot aan risico’s waar wij misschien zelfs ons leven voor moeten geven. Dat zoeken wij niet zozeer op, maar wij weten dat dat een scenario is. Omdat wij de taak hebben onze tanden te laten zien of onze klauwen uit te slaan als dat moet. In gebieden en situaties die complexer zijn dan je je vooraf kunt bedenken.

Kennis en karakter: zoveel meer

De moeder van Bart bedankte mij voor wat de krijgsmacht voor haar en de rest van Nederland doet. De krijgsmacht staat voor zoveel meer dan mensen soms denken. Wij zijn “een hartverwarmend voorbeeld van hoe mensen zouden moeten zijn”. Dat is een groots compliment, een die ik niet voor mij wil houden. Zij doelde namelijk op u, op ons allemaal. Gevormd door kennis en karakter… actief op tactisch, operationeel en strategisch niveau.

Soms groeit de kennis over en het begrip voor ons gewoon in huiselijke kring, tijdens die gesprekken samen aan de keukentafel. Kennis en karakter in het klein. Dank je wel Bart.

Luitenant-admiraal Rob Bauer
Commandant der Strijdkrachten