Weblog van de Commandant der Strijdkrachten

Welkom bij het team Defensie!

2 weken geleden mocht ik een groep nieuwe collega’s op Vliegbasis Woensdrecht toespreken, die net hun luchtmachtbaret mochten opzetten. Na 20 weken hard werken konden zij de veldpetten verwisselen voor de baret. Een hechte groep jonge mannen en vrouwen, begreep ik van hun instructeurs. Soldaat Flantua zei daarover: “In de 2e week was het alsof je elkaar al heel lang kende”.

Tussen de push-ups, schietoefeningen en brancardraces hebben zij kameraadschappen voor het leven opgebouwd. En nog veel meer. De krijgsmacht vormt je fysiek – maar ook je karakter. Alles uit jezelf halen, verantwoordelijkheid nemen, je inzetten voor de samenleving. Dat is de mindset van een militair.

Frisse blik

Het is altijd mooi om mensen te spreken die aan het begin van hun militaire loopbaan staan. Zij zullen nog veel meemaken en leren, en tegelijk weet ik zeker dat zij mensen zoals ik ook veel kunnen leren. Nieuwe mensen brengen een frisse kijk op dingen en nieuwe ideeën mee.

Voor het leven

Meer dan 35 jaar geleden begon ik zelf aan mijn opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Ik had daarvoor een doos folders over de marine gekregen van een goede kennis van mijn stiefvader. Ik was gelijk enthousiast.

Heel veel geleerd, officier geworden, en vooral ook veel vriendschappen opgebouwd. Met veel mensen uit de opleiding heb ik nog steeds heel goed contact. En dat hoor ik van veel collega’s. Het gevoel van onderdeel te zijn van een team is iets wat heel sterk is in onze organisatie. Het maakt dat mensen zelfs terug willen komen als ze vertrokken zijn voor een baan buiten Defensie.

Nieuwe mensen nodig

Sommige dingen veranderen en sommige dingen zoals die onderlinge verbondenheid – gelukkig – niet. Wat gelukkig wel verandert, is dat we groeien in plaats van krimpen. Daarom hebben we veel mensen nodig en willen we jonge mensen interesseren voor een militaire loopbaan. En dat lukt, de werving loopt een stuk beter. Dat hoorde ik tijdens mijn recente bezoek aan het Dienstencentrum Personeelslogistiek in Amsterdam.

Gemeentesecretaris tussen militairen aan tafel.
Gemeentesecretaris Harry Coumans aan tafel bij Limburgse Jagers.

Uitwisseling van banen

We zijn ook bezig met andere zaken: natuurlijk de noodzaak voor een nieuwe CAO en behoudmaatregelen, maar ook de opleidingen. Sommige worden verlengd, andere verkort waar mogelijk. En we doen meer om een aantrekkelijke werkgever te blijven: we stimuleren tijdelijke uitwisseling van banen en maken het reservisten makkelijker om mee te draaien.

Het kan een verrijking zijn om ervaring op te doen buiten Defensie. Die mogelijkheid bieden we nu met het uitwisselingsprogramma CiMPUP. Defensie en het bedrijfsleven wisselen tijdelijk personeel uit – soms een paar dagen, soms zelfs een jaar. Eerder dit jaar was luitenant-kolonel Ralf Goossens voor even gemeentesecretaris in Kerkrade. Hij zat op de stoel van Harry Coumans, die in ruil daarvoor tijdelijk commandant werd van 42 Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers in Oirschot. En ook mijn plaatsvervanger, luitenant-generaal Martin Wijnen deed mee. 2 weken geleden nam hij 1 dag de plaats in van FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming, en vice versa. Mevrouw Dezentjé Hamming wist de meerwaarde van de uitwisseling mooi samen te vatten: “Als je naar soortgelijke vraagstukken kijkt in een andere omgeving dan leidt dat tot nieuwe inzichten.”

Onze reservisten

Zo is het ook met onze reservisten. We maken het hen graag makkelijker om parttime met ons mee te draaien. Het past ook bij onze tijdsgeest: niet meer denken in ‘of’, maar in ‘en-en’. Studeren én 2 dagen per week bij de marechaussee werken; programmeren én inspringen bij de landmacht – om maar wat voorbeelden te noemen.

Een flexibele organisatie word je niet in een vingerknip. Ik ben dus heel blij dat we concrete stappen zetten en daarvan leren.

Ik wens de nieuwe collega’s – dus ook de reservisten – heel veel succes! Welkom bij het team Defensie!

Luitenant-admiraal Rob Bauer
Commandant der Strijdkrachten