Weblog van de Commandant der Strijdkrachten

Goede voornemens...

2019 is pas een paar weken oud en mijn agenda lijkt alweer uit z'n voegen te barsten. Een vergadering met de NAVO-CDS'en in Brussel, een vergadering met de coalitiepartners die strijden tegen terreur of een goed bezoek van mijn Amerikaanse counterpart generaal Dunford. En nu ik dit schrijf ligt naast mij de bundel voor een werkbezoek aan de Verenigde Staten deze week, waar ik onder andere aanwezig zal zijn bij de zogeheten 'roll-out' van een Nederlandse F-35. En gisteren was ik bij de jaarlijkse Holocaust-herdenking in Amsterdam.

Natuurlijk is alles belangrijk, maar als ik dan denk aan wat ik graag wil en wat ik me ook heb voorgenomen - namelijk focus op de organisatie en met name op de mensen - bekruipt mij het gevoel dat ik moet ingrijpen. Zeker als ik dan ook nog thuis de 'Sterker!' zie liggen en er nog maar eens doorheen blader en mijn oog valt op al die fantastische collega's die zo hun best doen om Nederland te dienen. En ja, die ook soms een flinke baal of zorgen hebben en dat gelukkig ook durven te uiten. Daar moet iedere leidinggevende oog voor hebben, en ik dus ook.

Want die frustraties en zorgen van de mensen moeten we proberen weg te nemen. En dat kunnen we alleen maar doen als we weten wat hen echt bezighoudt. Daarvoor waren ook de dialoogsessies eind vorig jaar naar aanleiding van het afwijzen van het onderhandelingsakkoord voor een nieuwe CAO. In die gesprekken met het personeel kwam veel meer naar voren van wat er speelt. Meer geld aan het einde van de maand is voor velen belangrijk, maar het blijkt bijvoorbeeld ook dat mensen eigenlijk meer collega's willen om het belangrijke werk te kunnen doen, meer en beter materieel - en moderne werkplekken en legering - wensen, evenals meer flexibiliteit van de organisatie. Maar bovenal willen mensen beter worden geïnformeerd en betrokken worden. Logisch.

Verbeterpunten aanpakken

Al die verbeterpunten gaan we aanpakken. En niet alles kan onmiddellijk worden gerealiseerd, dat begrijpt hopelijk iedereen ook. Maar iedere collega krijgt bijvoorbeeld nog dit jaar een smartphone of tablet zodat we directer met iedereen kunnen communiceren. De werving van nieuwe collega's gaat boven verwachting en gelukkig stagneert de irreguliere uitstroom. Er is extra geld uitgetrokken voor het verbeteren van onze verouderde infrastructuur, inclusief de legering. En kijk eens op de pagina van het interventieteam waar de klachten met betrekking tot uitrusting, legering en werkplek direct de aandacht krijgen, en waarbij iedereen persoonlijk wordt teruggekoppeld.

En dan heb ik het nog niet over alle grote en kleine materieelprojecten, waar we volop mee bezig zijn. En om iedereen te laten zien wat er allemaal positief verandert, gaan we daar meer en beter over communiceren. Zo gaat een groep collega's ieder half jaar 15 projectleiders heel actief ondersteunen bij het communiceren over hun project en voortgang. Dat zullen specifieke projecten van de Defensieonderdelen zijn, maar bijvoorbeeld ook communicatie over de resultaten van het interventieteam, over de invoering van onze nieuwe gevechtskleding- en uitrusting, en over 'Boost'; het team dat eenheden helpt om sneller resultaten te boeken door belemmeringen weg te nemen en doorbraken te forceren.

Er gebeurt dus heel veel en daarom ben ik er van overtuigd dat 2019 een kanteljaar zal blijken te worden. Zolang we maar met elkaar in gesprek blijven en elkaar vertellen wat nodig is. Het gaat erom dat we de juiste dingen doen, en dat geldt ook voor mijzelf. U zult me dus a.s.a.p. weer terug zien op de werkvloer!

Luitenant-admiraal Rob Bauer
Commandant der Strijdkrachten