Weblog van de Commandant der Strijdkrachten

2018: het jaar van Defensie

2018 wordt het jaar van verandering. De tijden van alsmaar bezuinigen en groeiende tekorten liggen achter ons. Het wordt ons jaar. En nee, die wijsheid haal ik niet uit de jaarhoroscoop uit een blaadje bij de kapper. Ik baseer dat simpelweg op onze begroting voor 2018 en de daarin opgenomen extra bedragen waarmee we die verandering mogelijk kunnen maken.

Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer.
Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer.

Fors investeren

We kunnen namelijk echt fors gaan investeren en daarmee zorgen dat iedereen beter zijn of haar werk kan doen. De eerste slagen kunnen gemaakt worden en dit voorjaar zal met de Defensienota duidelijk worden wat we nog meer gaan doen.

Zo gaan we bijvoorbeeld meer trainen, meer oefenen, extra en ook nieuwe eenheden oprichten en duizenden nieuwe collega’s werven. Er komen nieuwe, moderne gevechtspakken. Het eerst voor de mensen die worden ingezet. We gaan grote onbemande vliegtuigen kopen en we gaan investeren in bijvoorbeeld genie, strategisch transport, inlichtingen, medische capaciteit, maar ook bij de explosieven opruiming.

Positieve reacties

De eerste positieve reacties krijg ik inmiddels al binnen van sommige collega’s. Zo stuurde wachtmeester1 Geordie van 11 Luchtmobiele Brigade die ik tijdens mijn eerste bezoek als CDS in Mali ontmoette mij onlangs een mail, waarin hij schreef:
“Ik zit inmiddels al 20 minuten achter deze ‘toverdoos’, omdat ik moeite heb met het dichten van een email naar u. Wanneer email je nou met het CDS? Nou, ik nooit! Dus om lekker direct te zijn,  de nachtkijkers waar wij zolang op gewacht hebben zijn binnen. Vier stuks, laatste week van 2017. Ik heb u hier destijds over gesproken tijdens u bezoek aan LRRPTG-3 in Gao.”

Ook schreef Geordie nog: “Het is een mooi begin van 2018, en het stukje herstel in het vertrouwen waar u het ook over had. Ik denk dat wij als Defensie een mooi jaar tegemoet gaan.”

Dat deed mij goed om te lezen kan ik wel zeggen. Ik heb ook meteen aan deze collega laten weten dat ik zijn bericht zeer waardeer, en het ontzettend belangrijk vind dat hij en zijn collega’s hun belangrijke werk goed en veilig kunnen doen.

Eerst zien dan geloven

Tegelijkertijd realiseer ik me natuurlijk ook dat nog niet alle collega’s zo overtuigd zijn dat de krijgsmacht nu kan herstellen. “Eerst zien, dan geloven”, hoor ik vaak tijdens werkbezoeken. En dat begrijp ik. Maar als ik kijk naar wat er allemaal gaat gebeuren, dan kan het niet anders dat ook zij de komende tijd de effecten gaan zien en daarmee er ook in kunnen gaan geloven.

Ik hoop dus van harte dat iedereen overtuigd raakt van dat lonkende perspectief van een krijgsmacht met een toekomst. Dat we niet alleen trots kunnen vertellen over ons eigen werk en dat van alle collega’s, maar ook over de positieve veranderingen die onze organisatie doormaakt. En als er dan iets onverhoopt niet lukt, dan kijken we samen hoe het wél kan. Om er samen voor te zorgen dat we de organisatie in beweging krijgen.

Niet blijven hangen in ‘kan niet’, ‘mag niet’ en ‘gaat niet lukken’. Als we samen de schouders er onder zetten, kan het namelijk wel lukken. Daar ben ik echt van overtuigd. We moeten dan ook elkaar laten zien en vertellen wat er gebeurt. Zowel over de minder goede dingen als over de dingen die wel goed gaan.

Sterker!

Daarom is deze week door onze minister ook een nieuw Defensiemagazine gelanceerd: Sterker! Dit blad – dat bij alle collega’s op de deurmat valt – is bedoeld voor iedereen op de werkvloer, voor al die fantastische mannen en vrouwen die onze krijgsmacht al jaren maken tot wat zij is: een veiligheidspolis voor Nederland, ondanks de vele moeilijke omstandigheden.

Zij kunnen in ‘Sterker!’ lezen en zien welke veranderingen er op ons af komen, en wat we als organisatie daaraan doen of gaan doen. Maar we lezen ook waar collega’s nog tegenaan lopen, waar zij zich aan ergeren, en wat onze mensen nog extra nodig hebben naast de zaken die nu al plaatsvinden. Want ook dat is cruciaal om te weten. Niet alleen zozeer om mensen een hart onder de riem te steken, maar vooral om te proberen wat aan de problemen te doen. Samen.

Rest mij jullie allemaal een mooi, gezond en liefdevol 2018 te wensen! Ik hoop dat dit een jaar wordt waarin we met z’n allen weer extra trots gaan zijn op alle collega’s die zich zo hard inzetten voor een veilig Nederland en voor andere mensen wereldwijd. Maar ook op onze eigen organisatie die we weer sterker en mooier gaan maken. Die wetenschap alleen al, maakt ons ‘Sterker’. Zo voel ik het in ieder geval wel!

Succes met het belangrijke werk en stay safe!

Luitenant-admiraal Rob Bauer
Commandant der Strijdkrachten