Weblog van de Commandant der Strijdkrachten

DefensieTOP-dag; ‘ ‘Weet je het zeker?’

“Weet je het zeker…? Dat is een vraag die we elkaar de afgelopen jaren bij de krijgsmacht voortdurend hebben gesteld. Een wezenlijke vraag die vaak ging over bezuinigingen, krimpen, kleiner worden, afstoten en banenverlies, ook om binnen het steeds kleiner wordende budget te blijven. Maar nu liggen de kaarten anders. We kunnen - en moeten - fors investeren in onze organisatie, en tegelijkertijd veranderen om relevant te blijven.

"We moeten het als leiders dus anders doen; oplossingen verzinnen en geen belemmeringen opwerpen."

Dat is wat Wim Geerts - de secretaris-generaal - en ikzelf afgelopen vrijdag de 100 hoogste leidinggevenden van Defensie voorhielden. ‘Wat voor krijgsmacht hebben we nodig over 10 à 15 jaar? En hoe zorgen we er met z’n allen voor dat we dat gaan fiksen’? Daar ging het die dag om.

Ik stelde dat voor mij voorop staat dat wij als top ‘leiderschap’ moeten tonen. In andere woorden: mission command. Binnen een helder “wat” ruimte laten voor het “hoe”. Net zoals we dat operationeel altijd zo goed doen. Denk bijvoorbeeld aan onze inzet in missiegebieden. Daar beginnen we met niets en is er 3 maanden later een kamp gebouwd, een waterput geslagen, draait de logistiek en voeren we onze missie vaak al eerder uit. Echt in no-time hebben we dat voor elkaar.

Terwijl we hier Nederland niet in staat zijn om met z’n allen in 7, 8 jaar tijd nachtkijkers aan te schaffen voor onze mensen. Of een camouflagepak. Dat is niet goed. En het is echt niet alleen de schuld van het middenmanagement. Ook ik moet dat beter doen. behoeftestellingen bijvoorbeeld scherper opschrijven. van de plank kopen als het kan en alleen als het moet zelf ontwikkelen. We moeten het als leiders dus anders doen; oplossingen verzinnen en geen belemmeringen opwerpen. Nu zijn er vaak allerlei redenen waarom iets niet kan, en waardoor het nog langer duurt voordat we zaken voor elkaar krijgen.

Dat vind ik heel belangrijk. En dat liet ik vrijdag ook weten. Tegelijkertijd realiseer ik me ook dat ik misschien wel heel veel wil veranderen in een heel korte tijd. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen zich daar aan storen. De mensen die mij een beetje kennen, herkennen dat misschien. Maar we hebben geen keus. We moeten veranderen. Slagvaardiger worden. En snel.

"Dus niet langer: 'Mag niet, kan niet, wil niet.' Maar: 'Als je het zo doet, kan en mag het.'"

Dus net zoals voor alle leiders binnen de organisatie geldt ook voor mij dat ik antwoorden moet vinden op vragen als: Hoe kan ik onze organisatie sterker maken, zorgen dat zij relevant blijft en voorop blijft lopen? Terwijl ik tegelijkertijd onze mensen kan overtuigen mee te gaan in dat proces van verandering? Dus niet langer: “Mag niet, kan niet, wil niet.” Maar: “Als je het zo doet, kan en mag het.”

Maar ook, tegelijkertijd, meer aandacht voor veiliger werken, een veiliger werkomgeving en ruimte om elkaar aan te spreken op ongewenst en verkeerd gedrag.

"We moeten elkaar scherp houden en we hebben geen tijd te verliezen."

Ik denk dat ik daar, samen met de SG, vrijdag alvast een begin mee heb kunnen maken. Als leidinggevenden zijn we het er nu allemaal over eens wat er op hoofdlijnen moet gebeuren, en hoe we dat willen realiseren. Maar ook wat het vraagt van ons persoonlijk. We hebben afgesproken dat we over 4 maanden weer bij elkaar komen en kijken hoe de vlag erbij hangt. We moeten elkaar scherp houden en we hebben geen tijd te verliezen. De SG en ik hebben ook heel duidelijk gemaakt dat wij, als de 2 bazen van alle Defensieonderdelen, daarbij voorop gaan.

Aan ons – en alle leidinggevenden - om richting te geven aan het realiseren van een sterkere krijgsmacht. Een krijgsmacht die midden in de samenleving staat en samen met partners het belangrijke werk goed en veilig kan doen.

Luitenant-admiraal Rob Bauer
Commandant der Strijdkrachten

november 2017