Weblog van de Commandant der Strijdkrachten

Blik vooruit!

Mijn eerste week als CDS zit er op. Vandaag mijn eerste blog. Een vliegende start die anders was dan voorzien. Geen commando-overdracht op het Binnenhof, maar een sobere ceremonie op Gilze-Rijen. Gemengde gevoelens. Natuurlijk ben ik blij en trots dat ik de Commandant der Strijdkrachten mag zijn van al die mannen en vrouwen die zich zo loyaal voor ons land inzetten.

Tegelijkertijd ben ik ook diep geraakt door het aftreden van Jeanine Hennis en generaal Tom Middendorp. 2 mensen die zich de afgelopen jaren ontzettend hebben ingezet voor de organisatie en ook voor het personeel. Het regeerakkoord en de aanstaande CAO zijn er zeker ook door hun inzet, veelal achter de schermen, gekomen.

Werken aan vertrouwen

Door de gebeurtenissen van vorige week ziet mijn commandantschap er ook anders uit. Naast het continueren van het ingezette herstel en het versterken van de krijgsmacht, moeten we ook gaan werken aan het vertrouwen. Na ruim 2 decennia van bezuinigen is de organisatie in een diep dal beland en zijn de grenzen bereikt van wat de krijgsmacht kan.

Ook worden door verschillende ongevallen en incidenten vraagtekens gesteld bij onze can-do mentaliteit en daarmee de veiligheidscultuur. Hierdoor is het vertrouwen in Defensie beschadigd. Politiek, samenleving en onze eigen mensen moeten ervan overtuigd zijn dat de krijgsmacht berekend is op haar taken en deze zo goed en zo veilig als mogelijk kan uitvoeren. Ook moeten onze mensen weer vertrouwen hebben in het eigen kunnen. Dat betekent ook voldoende spullen, voldoende personeel en voldoende training en oefening.

Veel te doen

Duidelijk is dus dat er veel te doen is, en dat is ook de reden dat ik van iedereen wil weten wat ze bezighoudt en wat collega’s vinden wat er nodig is om onze organisatie gezond te maken. Mensen moeten zich vrij voelen om te zeggen wat er nodig is vanuit hun eigen professionaliteit, of wat er misschien mis is. Iedereen moet er op kunnen vertrouwen dat met die kennis of zorgen die zij delen, iets wordt gedaan. Niets mag blijven hangen.

In gesprek

Tegelijkertijd wil ik ook duidelijk maken dat iedereen daar een rol in heeft en verantwoordelijkheid moet nemen. Op mijn eerste werkdag als CDS heb ik daarom onze special forces in Roosendaal bezocht. En dezelfde middag heb ik gesproken met alle vlag- en opperofficieren. Woensdag was ik in Utrecht en heb ik gesprekken gevoerd met de leidinggevenden in onze materieelorganisatie. Het zal een belangrijk onderdeel blijven van mijn werk als CDS. Ik wil met onze mensen in gesprek en zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen.

Tijdens die gesprekken moeten we ook praten over onze can-do mentaliteit. We moeten ons realiseren dat het van belang is bij inzet, waar per definitie sprake is van schaarste en een onvoorspelbare tegenstander. Maar diezelfde can-do mentaliteit is niet nodig onder normale omstandigheden. Dan moeten we risico’s maximaal beperken.

Train as you fight en fight as you train zijn het uitgangspunt, maar als we trainen en oefenen doen we geen enkele concessie aan de veiligheid. Daadwerkelijke inzet daarentegen gebeurt zo veilig als mogelijk onder de gegeven omstandigheden en de ingebouwde waarborgen.

Veiligheid is van iedereen en vraagt iets van elk individu en van het leiderschap. Iedereen, van hoog tot laag, heeft de verantwoordelijkheid het werk zo veilig als mogelijk te doen, of te laten uitvoeren.

Nieuw perspectief

Ons werk doet er toe; de krijgsmacht is van belang voor Nederland. Daarbij hebben we onze mensen echt keihard nodig. Daarom ben ik blij met het regeerakkoord waarin opnieuw extra geld voor Defensie is uitgetrokken. Samen met de aanstaande CAO geeft dit perspectief. Voor de organisatie, maar zeker ook voor de mannen en vrouwen bij Defensie.

Laten we samen bouwen aan onze krijgsmacht en aan het team wat we met zijn allen zijn. Blik vooruit!

Luitenant-admiraal Rob Bauer
Commandant der Strijdkrachten

oktober 2017