Wateroverlast Limburg

Militairen werkten in juli 2021 met man en macht om de door wateroverlast geplaagde inwoners van Limburg te helpen. De steunverlening bij rampen en crises in Nederland is een van de hoofdtaken van Defensie.