periode 1990-2019

Begin jaren '90 vervullen vrouwen in toenemende mate ook operationele en technische functies. Ze vechten, varen en vliegen voor de krijgsmacht. Ook gaan ze voor VN-operaties op uitzending naar onder meer Namibië, de Golfregio, Irak, Turkije, Cambodja en voormalig Joegoslavië. Defensie werft actief vrouwen.

Vanaf 1990 kunnen vrouwen herintreden en mogen ze (beperkt) in deeltijd werken. Zowel mannen als vrouwen krijgen recht op 6 maanden onbetaald ouderschapsverlof. Een jaar later volgt een regeling voor werk- en rusttijden rond zwangerschap en bevalling. Defensie huurt ook kinderopvang in.

Actieplan

De inbreng van vrouwelijke militairen in vredesmissies krijgt in 2000 een impuls door VN-resolutie 1325. Die benadrukt het belang van de participatie van vrouwen in conflictmanagement, vredesonderhandelingen en wederopbouwprocessen. Defensie werkt dit uit in een nog steeds actief Nationaal Actieplan.

De afgelopen decennia komen vrouwen op alle functies binnen de krijgsmacht. Ze worden bataljonscommandant, commandant op een schip of vlieger. Ook mogen ze naar de infanterie en het Korps Mariniers en kunnen het schoppen tot generaal. In 2019 versterken vrouwen zelfs de Onderzeedienst. Het gaat om een pilot. Als het werken onder water met een gemengde bemanning positief uitpakt, worden vrouwen definitief toegelaten.   

Het percentage vrouwelijke militairen schommelt momenteel rond de 10%. Onder burgerpersoneel bij Defensie is dit 25%.