Vrouwen 75 jaar bij Defensie

Het was in 2019 75 jaar geleden dat de eerste vrouwen bij de krijgsmacht aan de slag gingen. Hun pionierswerk zorgden ervoor dat vrouwen nu vechten, varen en vliegen voor Defensie.

Video: In vogelvlucht, 75 jaar vrouwen bij Defensie