Vrouwen 75 jaar bij Defensie

Het was in 2019 75 jaar geleden dat de eerste vrouwen bij de krijgsmacht aan de slag gingen. Hun pionierswerk zorgden ervoor dat vrouwen nu vechten, varen en vliegen voor Defensie.

Video: In vogelvlucht, 75 jaar vrouwen bij Defensie

[Tekst: Legerfilm en fotodienst presenteert.]

75 jaar vrouwen bij de krijgsmacht.

In 1944, nu 75 jaar geleden, gaan de eerste vrouwen aan de slag bij de Nederlandse krijgsmacht.
Nederland krijgt dat jaar 3 vrouwenkorpsen:

  • het Vrouwenkorps van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger;
  • het Vrouwen Hulpkorps van de Landmacht;
  • en de Marine Vrouwenafdeling, de Marva.

Deze pioniers, avonturiers en wegbereiders werken als verpleegkundige, typiste of boekhoudster.
Ze mogen nog geen gevechtsfuncties vervullen.
In 1951 wordt de MILVA opgericht, de militaire vrouwenafdeling van de Landmacht.
Een jaar later krijgt de dan al bestaande Marva de status van beroepskorps.
In 1953 bepalen de Verenigde Naties dat vrouwen volledig inzetbaar moeten zijn binnen de krijgsmacht. Pas 25 jaar later worden vrouwen toegelaten tot de opleiding tot officier of onderofficier. En nog eens 3 jaar later, in 1981, heft de Nederlandse krijgsmacht de aparte vrouwenafdelingen op en is de integratie van vrouwen binnen krijgsmacht een feit.

Nederland krijgt een actief beleid om vrouwen breder voor de krijgsmacht te werven.
Vrouwen gaan nu ook operationele en technische functies vervullen.
Ze gaan vechten, varen en vliegen voor de krijgsmacht.
En worden uitgezonden naar missies in Bosnië, Irak en Afghanistan.
Eén voor één bereiken deze vrouwen functies die nog nooit eerder door een vrouw zijn vervuld.

In 1991 krijgt Nederland de eerste vrouwelijke F-16 vlieger. Ook komen er vrouwelijke commandanten op schepen, vrouwelijke generaals en kunnen vrouwen intreden bij de infanterie en het Korps Mariniers.

Inmiddels geldt ook de dienstplicht voor vrouwen, al is de opkomstplicht op dit moment opgeschort.

Na 75 jaar staat het buiten kijf dat de bijdrage van vrouwen de kwaliteit van de inzet van de krijgsmacht in binnen- en buitenland verhoogt. En daarom is niet alleen het werven, maar ook het behouden van vrouwen belangrijk.
Onze veiligheid is niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Nederland heeft zowel mannen als vrouwen hard nodig om te kunnen blijven beschermen wat ons dierbaar is.

[Het Nederlandse wapenschild. Linkerhelft beeld kleurt oranje. Beeldtekst: Ministerie van Defensie. Defensie beschermt wat ons dierbaar is.]