Twenthe

Operationeel
31 augustus 1931 - 15 maart 1945
Aantal banen
3

Vliegveld Twenthe bestaat sinds 31 augustus 1931. Het leidde in de tweede helft van de jaren ‘30 een sluimerend bestaan. Op 10 mei 1940 vernielde de genie het luchtvaartterrein en de infrastructuur.

In de nazomer van 1940 begon de Luftwaffe met herstel- en uitbreidingswerkzaamheden. Het Luchthaventerrein Twenthe veranderde in een enorme Fliegerhorst. De oppervlakte was ongeveer 1.800 hectare en de infrastructuur zeer groot.

Nachtjagd

Twenthe was nauw verbonden met de Nachtjagd. De eerste eenheid die op de basis arriveerde was het III./NJG 1. Dat was op 22 juli 1941. De eenheid beschikte over Messerschmitt BF 110’s en bleef bijna 3 jaar op de Fliegerhorst. In die periode brachten deze nachtjagers de Britse bommenwerpervloot ernstige verliezen toe. In 1943 en 1944 gebruikten ook andere Nachtjagd-eenheden enige tijd Twenthe. Bijvoorbeeld de I. en II./NJG 5.

Het Ardennenoffensief

In het laatste oorlogsjaar stationeerde de Luftwaffe jachtvliegtuigen op het vliegveld. Onder andere het JG 1. Tijdens het Ardennenoffensief in december 1944 ondersteunden deze toestellen de Duitse troepen in de omgeving van Malmedy. Geallieerde bombardementen op 15 augustus 1944 en 24 maart 1945 richtten op het vliegveld aanzienlijke schade aan. Eind maart 1945 vertrokken de laatste Duitse vliegtuigen. Maar de Duitsers vernietigden eerst nog een groot deel van de infrastructuur.

2nd British Army

Op 1 april 1945 viel Twenthe in Britse handen. De RAF herstelde het vliegveld erg snel. Want al op 3 april arriveerden er de eerste vliegtuigen. Vliegveld Twenthe kreeg de codenaam B.106. De eerste vliegende eenheden op het vliegveld behoorden tot de 125 Wing. Spitfires van deze eenheid ondersteunden de opmars van het 2nd British Army. Ook andere eenheden maakten van Twenthe gebruik. Bijvoorbeeld de met Typhoons uitgeruste 124 Wing en de van Spitfires XVIE voorziene 132 Wing.

Op 31 oktober 1945 verlieten de laatste Britten het vliegveld. Zij droegen het over aan de Nederlandse luchtstrijdkrachten. Op 31 maart 1946 ging vliegveld Twenthe weer open. Het deed tot 12 december 2007 dienst als vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht.