Hilversum

Operationeel
1 februari 1938 - 1 december 1944
Aantal banen
1

In februari 1938 werd begonnen met de bouw van een vliegveld bij Hilversum. De gemeente nam het egaliseren, dichten van sloten en inzaaien van gras voor haar rekening. Dit was in het kader van een werkverschaffingsproject. De stichting ‘Vliegveld Het Gooi’ bouwde zelf een hangaar en een clubhuis.

De feestelijke opening van het terrein stond op 30 september 1939. Maar deze festiviteit ging door de algemene mobilisatie niet door. Op 28 augustus vorderde het ministerie van Defensie het vliegveld. 3 dagen later arriveerden 12 vliegtuigen van de Eerste Verkenningsgroep van het Tweede Luchtvaart Regiment (1-2 LVR) uit Soesterberg. 3 Fokker C.V’s van deze groep voerden op de eerste oorlogsdag een bombardementsvlucht uit boven het Scheveningse strand. Dit was de enige vliegopdracht vanaf Hilversum.

Nederlandse militairen maakten het terrein onbruikbaar. De Duitsers herstelden en vergrootten het. Ook voorzagen zij het vliegveld van een uitgebreide en gecamoufleerde infrastructuur.

Fotoverkenners

Tijdens de oorlog is het vliegveld sporadisch gebombardeerd. Het stond wel geregeld in de belangstelling van geallieerde fotoverkenners. Op Hilversum zijn maar 3 operationele eenheden gestationeerd geweest. De Luftwaffe gebruikte het vliegveld vanaf het eind van de zomer van 1940. Vooral vliegtuigen met ondersteunende taken waren hier te gast. De uitgevoerde assemblage van bij Fokker geproduceerde lesvliegtuigen vond ook op het vliegveld plaats. Dit was in opdracht van de Luftwaffe. Eind 1944 vernietigden de Duitsers het terrein grotendeels.

Op 10 juli 1948 werd het vliegveld alsnog officieel geopend. Het terrein is nog steeds in gebruik als vliegveld voor privé- en recreatieve luchtvaart. Het heeft zijn oude vorm terug.