Eelde

Operationeel
23 mei 1931 - 5 mei 1945
Aantal banen
1

Vliegveld Eelde bestaat sinds 23 mei 1931. In september 1939 werd het de basis voor de 1e Jacht Vliegtuig Afdeeling (1e JAVA). Deze eenheid voerde neutraliteitspatrouilles uit en bezat Fokker D.XXI’s.

Na de Duitse inval in Denemarken en Noorwegen in april 1940 vertrokken de jachtvliegen naar het westen van het land. Niet veel later werd het vliegveld met wagens, prikkeldraad en rioolbuizen versperd.

Na de Nederlandse overgave kwam de Luftwaffe op vliegveld Eelde. In 1940 en 1941 brachten de Duitsers diverse verbeteringen aan. Ze breidden de infrastructuur uit en vergrootten het terrein door grondonteigening. Eerst diende Eelde als basis voor jachtvliegtuigen. De, met Messerschmitt BF 109’s uitgeruste, 6./JG 27 was de eerste op Eelde gestationeerde eenheid. De Messerschmits voerden meestal zijn tweeën patrouillevluchten uit boven de Noordzee.

Training

Vanaf de zomer van 1941 vond op het vliegveld de operationele training van pas opgeleide jachtvliegers plaats. De Duitsers gebruikten Eelde ook als satellietvliegveld voor op Leeuwarden gestationeerde eenheden. Bijvoorbeeld de III./JG 1. Ook gebruikten ze Eelde als Absprungplatz tijdens aanvallen van de USAAF op doelen in Duitsland.

Vanaf 1944 opereerden ook bommenwerpers als de DO 217’s van de 9./KG 2 vanaf Eelde. Zij vielen Britse steden aan. Ook nachtjagers waren met enige regelmaat op het vliegveld te vinden. Begin april 1945 gaf de Luftwaffe vliegveld Eelde op.

5th Canadian Armoured Division

Van mei tot november 1945 was het terrein verzamelpunt voor rollend materieel van de 5th Canadian Armoured Division. Na het vertrek van de Canadezen en het herstel van de schade kreeg het veld zijn oorspronkelijke rol van burgervliegveld terug. Het vliegveld vervult tot op de dag van vandaag een functie als regionale luchthaven.