Oefening North Strike

Jachtvliegtuigen van de luchtmacht en militairen van de landmacht oefenen onder de naam North Strike van maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober gezamenlijk in het uitvoeren van Close Air Support-missies. De vliegbewegingen vinden plaats tussen 10.00 en 00.00 uur boven het NAVO-oefenterrein de Vliehors Range op Vlieland, het militair oefenterrein de Marnewaard en het gebied tussen Dokkum en Winsum in de provincies Friesland en Groningen.

Overdag wordt gevlogen met jachtvliegtuigen van de luchtmacht, in de avonduren vinden boven Marnewaard vluchten plaats met een ingehuurd civiel straalvliegtuig.

Tijdens de training worden de Joint Terminal Attack Controllers (JTAC-ers) van de landmacht opgeleid in het waarnemen en positioneren van uit te schakelen gronddoelen. De JTAC-ers geven vanaf de grond per radio en computer aanwijzingen aan vliegers van de luchtmacht over de exacte locatie van de aan te vallen doelen. De jachtvliegers schakelen vervolgens gesimuleerd de doelen uit.