Luchthavenbesluit Gilze-Rijen: vragen en antwoorden

In het luchthavenbesluit worden de activiteiten op een luchthaven beschreven, zoals militaire grond- en luchtgebonden activiteiten en civiel medegebruik. Met het luchthavenbesluit worden ook het luchthavengebied en het zogenoemde beperkingengebied vastgesteld.

In dit document vindt u antwoorden op de volgende vragen:

1. Wat is een luchthavenbesluit?
2. Waarom is een luchthavenbesluit nodig?
3. Wie is eindverantwoordelijk voor het luchthavenbesluit van Vliegbasis Gilze-Rijen?
4. Wie zijn er betrokken bij een luchthavenbesluit?
5. Waarom speelt dit nu voor Vliegbasis Gilze-Rijen?
6. Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
7. Wat gaat de omgeving merken van het nieuwe luchthavenbesluit?
8. Levert het nieuwe luchthavenbesluit meer geluidbelasting op?
9. Levert het luchthavenbesluit bouwbeperking op?
10. Levert het nieuwe luchthavenbesluit beperkingen op voor projectontwikkeling in de nabijheid van de vliegbasis?
11. Welke stappen zijn er genomen?
12. Welke stappen volgen nog?
13. Welke afwegingen zijn er in het besluit meegenomen?
14. Kan er nog invloed uitgeoefend worden op het voorgenomen luchthavenbesluit, en zo ja, hoe?
15. Wanneer treedt het luchthavenbesluit in werking?
16. Waar is meer informatie te vinden over het luchthavenbesluit?
17. Waar kan ik het ontwerp-luchthavenbesluit inzien?