Besluit luchtfotografie ingetrokken

Het verbod om luchtfoto's te maken in Nederland of andere opnamen te maken zonder voorafgaande vergunning van de minister van Defensie is per 1 juni 2013 ingetrokken.