Veteraan en puppy helpen elkaar

Veteraan Marco Boerendonk zorgt de komende 10 maanden voor pup Odin. Daarna gaat de kleine labrador in opleiding om bermbommen op te sporen. Ridder Militaire Willems-Orde majoor Marco Kroon droeg Odin vandaag in Assen over aan Boerendonk.

Labradorpup tussen veteraan en Marco Kroon.

Odin tussen Marco Boerendonk en Ridder Militaire Willems-Orde Marco Kroon.

Dat gebeurde namens de Stichting Onbekende Helden. Die koppelde de veteraan aan het hondje. Het is een win-winsituatie. De opvoeding van Odin zorgt voor structuur in Boerendonks leven. Anderzijds weet de veteraan uit Drenthe hoe belangrijk het werk van een explosievenspeurhond is. Bermbommen vormen continu dreiging in missiegebieden. Hij zal Odin daarom zo goed mogelijk klaar stomen voor de moeilijke opleiding die het hondje wacht.

Kwaliteit veteranen

De Stichting Onbekende Helden zet zich in om veteranen, wanneer nodig, met allerlei praktische zaken te helpen. Ze doet dat niet alleen uit dankbaarheid. Overtuigd van de kwaliteiten van veteranen, brengt de stichting bedrijven en veteranen ook met elkaar in contact rond vacatures. Denk aan de app ‘onbekende helden’. Die toont bijvoorbeeld overzichten van bedrijven met een voorkeur voor veteranen in hun organisatie. Ook valt via deze app te ontdekken op welke diensten en producten veteranen kortingen krijgen.