Beoordelingskader onderzoek veteranenzorg

Onderzoeksvoorstellen voor de onderzoeksagenda veteranenzorg van Defensie worden beoordeeld aan de hand van een beoordelingskader dat bestaat uit 6 criteria. In dit beoordelingskader zijn algemeen geldende criteria voor de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek samengevoegd met een aantal specifieke criteria die voor het ministerie van Defensie van belang zijn. Deze vindt u in dit document.